kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

Briefing prasowy Wizyty studyjne

f7

PORADY EKSPERTA – PR

Briefing prasowy

Zwykle nieoficjalne spotkanie w luźnej atmosferze . Organizowany jest dla jednego lub najwyżej kilku dziennikarzy, zajmujących się zwykle konkretnym zagadnieniem.

Celem briefingu jest przede wszystkim:
• udostępnienie informacji wybiórczo lub na zasadzie wyłączności
• udostępnienie informacji ogólnych lub wprowadzenie w konkretne zagadnienie
• nawiązanie bliższych kontaktów roboczych z dziennikarzami

Wizyty studyjne

Zorganizowana forma wyjazdu dziennikarzy, który ma umożliwić:
• zagłębienie danej kwestii,
• bliższe poznanie pewnej tematyki
• poszerzenie wiedzy dziennikarzy na specyficzny temat

Warunkiem niezbędnym organizacji takiego wyjazdu jest niemożność przedstawienia dziennikarzom tematu wyjazdu w ich miejscu pracy

na podstawie programu szkolenia Kontakty z mediami trening medialny trener Urszula Podraza

Back to Top