kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

Savoir-vivre w biznesie reguły i normy

f7

PORADY EKSPERTA – PR

Savoir-vivre w biznesie

REGUŁY I NORMY

Reguły obyczajowe wskazują nam zewnętrzną stronę zachowania się i w ogólny sposób dotyczą sposobu bycia, ogłady towarzyskiej, wyglądu zewnętrznego człowieka i kultury spożywania pokarmów.

Reguły te obejmują między innymi:
• czystość ubiór i higienę
• postępowanie w kontaktach międzyludzkich
• umiejętność prowadzenia rozmowy (komunikacja werbalna)
• organizację miejsca pracy
• przyjmowanie gości i interesantów
• zachowanie się w pracy, w środkach komunikacji, na ulicy
• ruchy i odruchy (komunikacja niewerbalna)

Normy regulujące nasze postępowanie:

Normy prawne:

– ustalane przez organy władzy państwowej i społecznej;
– znajdują się w zbiorach ustaw, kodeksów i statutach;
– obowiązują one wszystkich członków społeczności;
– za naruszanie norm prawnych przewidziane są sankcje karne (wyrok sądu, nagana w organizacji itp.).

Normy moralne:

– stanowią wytwór społeczeństwa;
– regulują współżycie ludzi w danej społeczności;
– u podstaw ich podstaw leży ocena moralna DOBRY – ZŁY;
– sankcją jest krytyka opinii społecznej, potępienie.

Normy obyczajowe:

– oparte są na tradycji i są bogate i bardzo różnorodne;
– normy obyczajowe zależne są od wpływu kulturowego
i religii, jaka występuje na danym terenie;
– normy obyczajowe obowiązują, jeśli są przestrzegane
w określonym środowisku, regionie, narodzie.

na podstawie szkolenia ETYKIETA W BIZNESIE – BIZNESOWY SAVOIR-VIVRE
(stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań)

Back to Top