kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

GRA SZKOLENIOWA OPERACJA PUZZLE

GRA SZKOLENIOWA OPERACJA PUZZLE

GRA SZKOLENIOWA

ZALETY GRY

• bardzo emocjonująca gra szkoleniowa z elementem presji czasu;
• gra obrazuje metaforę pracy na wspólny cel;
• gra wzmaga ducha zespołu;
• wzmacnia relacje w zespole;
• pomaga nowym osobom zintegrować się z zespołem;
• w trakcie gry wszyscy są w bezpośrednim kontakcie ze sobą;
• gra angażuje wszystkich uczestników przy gromadzeniu funduszy na wykonanie kontraktu określonego w instrukcji;
• końcowy efekt gry stanowi celebrację wspólnego wysiłku;
• gra również uczy mechanizmów rozumienia funkcjonowania biznesu i mechanizmów nim rządzących oraz ról pracowników w zespole, czego mogą doświadczyć przy realizacji wspólnych celów.

ILOŚĆ OSÓB: 30-60 osób

CZAS TRWANIA GRY: 120 minut + praca warsztatowa

MIEJSCE REALIZACJI: sala konferencyjna/outdoor

SESJA WNIOSKÓW I REFLEKSJI Z GRY, METODA SZKOLENIOWA: … więcej

RODZAJ AKTYWNOŚCI: umiarkowana aktywność fizyczna

WERSJE JĘZYKOWE: poland_flag_24 united_kingdom_flag_24

GRA SZKOLENIOWA

DUCH ZESPOŁU, WSPÓŁPRACA, WSPÓLNY CEL, PRESJA CZASU, ZARZĄDZANIE FINANSAMI, BUDOWANIE ZESPOŁU, PLANOWANIE, DELEGOWANIE ZADAŃ, KOMUNIKACJA W ZESPOLE, INFORMACJA ZWROTNA, PRZYWÓDZTWO, TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OPIS:

Gra strategiczna Operacja Puzzle jest zadaniem częściowo outdoorowym i możliwa jest do zrealizowania praktycznie we wszystkich warunkach. Realizujemy także grę w przestrzeni konferencyjnej itd.

Cel gry:

  • W tej grze uczestnicy współpracują realizując jeden wspólny cel podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy;
  • Zadaniem wszystkich grup jest przeskalowanie i wyprodukowanie pewnego produktu oraz realizację zaplanowanego celu finansowego;
  • Aby zrealizować cel zadania wszystkie grupy muszą wykonywać powierzone przez Zarząd zadania o umiarkowanej aktywności fizycznej, angażujące cały zespół …

INNE GRY SZKOLENIOWE … więcej

W celu dokładniejszego opisu i zastosowania naszych gier szkoleniowych zapraszamy do kontaktu: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl
GRĘ MOŻEMY TAKŻE ZAPREZENTOWAĆ W FORMIE SAMPLINGU NA SPOTKANIU Z KLIENTEM

Gra szkoleniowa – narzędzie szkoleniowe wykorzystywane przez trenerów facylitatorów w trakcie realizacji szkoleń z zakresu budowania zespołu, komunikacji w zespole itd. Gra szkoleniowa realizowana jest w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi w instrukcji zasadami gry.

Alternatywne metody szkoleniowe, gry szkoleniowe … więcej


Back to Top