kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

EFEKTYWNE PUBLIC RELATIONS

Program szkolenia EFEKTYWNE PUBLIC RELATIONS

Cele szkolenia:

  • Zrozumienie przez uczestników wagi promocji i marketingu w funkcjonowaniu firmy, organizacji, urzędu
  • Uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych obszarów promocji – m.in. współpracy z mediami, wykorzystania internetu a także komunikacji w sytuacji kryzysowej
  • Ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania prezentowanych technik i narzędzi wykorzystywanych w działaniach promocyjnych
  • Wyrobienie nawyku pracy zespołowe i współprac pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi

Charakter zajęć:

  • Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia
  • Warsztatowa forma: zadania, ćwiczenia, angażowanie uczestników
  • Każdy etap koncentruje się na szlifowaniu innych umiejętności

O szkoleniu

Termin szkolenia otwartego: …zapytaj kiedy jest zaplanowane szkolenie otwarte

Miejsce: Kraków, Warszawa

 Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej

Miejsce: dowolne

Program szkolenia

II dni / 16h

Dzień I / 8 h
1. WSTĘP

2. CZYM JEST PUBLIC RELATIONS
Rola promocji i komunikacji w funkcjonowaniu placówki administracji publicznej. Miejsce i zadania public relations wśród innych działań instytucji.
Moderowana dyskusja

3. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Jak działają media i dziennikarze? Narzędzie przydatne w pracy z mediami. Podstawy kontaktów z dziennikarzami
Interaktywna prezentacja. Ćwiczenie wcieleniowe.

4. PRZYKŁAD – CASE STUDY
Analiza akcji skierowanej do mediów, ilustrującej zasady i reguły omawiane w poprzednim bloku.

5. JAK PISAĆ INFORMACJE PRASOWE
Czym się charakteryzuje dobra informacja prasowa? Schemat konstruowania informacji prasowej. Najczęstsze błędy.
Prezentacja interaktywna. Analiza przykładu. Ćwiczenie praktyczne – poprawianie informacji prasowej.

6. PRZERWA

7. UDZIELANIE WYPOWIEDZI DLA MEDIÓW
Jak przygotować się do rozmowy z dziennikarzem? Przydatne narzędzia i techniki w trakcie rozmowy/wywiadu.
Przedstawienie narzędzi i technik: message house, sound bite, zdarta płyta, bridging, fishing.

8. SPOTKANIA Z MEDIAMI I KONFERENCJE PRASOWE
Organizacja spotkania z mediami – zadania merytoryczne i logistyczne. Ważne drobiazgi i porady praktyczne.
Interaktywna prezentacja. Analiza przykładów.

9. PRZYKŁAD – CASE STUDY
Analiza akcji skierowanej do mediów, ilustrującej zasady i reguły omawiane w poprzednim bloku.

10. OBIAD

11. KOMUNIKACJA W INTERNECIE
Jak organizacja może wykorzystywać Internet w swoich działaniach komunikacyjnych?
Dyskusja moderowana. Dobre i złe przykłady.

12. ARSENAŁ KOMUNIKACJI W INTERNECIE
Przegląd rozwiązań: serwis www, blog, audi i video blog, forum dyskusyjne, lista dystrybucyjna.
Interaktywna prezentacja

13. PRZERWA

14. WYKORZYSTANIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Internet 2.0 i tendencje społecznościowe – czy są warte zainteresowania? Plusy i minusy komunikacji w modelu pełnej interakcji. Co warto robić a czego trzeba unikać?
Prezentacja interaktywna. Analiza dobrych i złych przykładów.

15. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE
Moderowania dyskusja, wyciągnięcie końcowych wniosków.

Dzień II szkolenia/ 8h

1. WSTĘP
Przywitanie, informacje techniczne i organizacyjne

2. CO TO JEST I JAKI JEST KRYZYS?
Czym charakteryzuje się kryzys? Jak zachowują się media? Jak powinna zachowywać się organizacja?
Prezentacja interaktywna. Dyskusja moderowana.

3. REGUŁY POSTĘPOWANIA W KRYZYSIE
Jak nie wpaść w panikę? Pierwsze kroki – organizacja pracy, sztab kryzysowy, stanowisko, plan wyjścia itd. Jakie działania przynoszą korzyść a jakie stratę?
Prezentacja interaktywna. Analiza przykładów.

4. CASE STUDY – DOBRE WZORY I NAUCZKI
Analiza prawdziwego przypadku. Porównanie działań dwóch firm w podobnej sytuacji, analiza ich strategii i osiągniętych efektów – wnioski.

5. PRZERWA

6. BUDOWANIE STRATEGII WYJŚCIA Z KRYZYSU I KOMUNIKACJI
Uczestnicy wraz z trenerem próbują wybrać najlepsze rozwiązanie przedstawionej sytuacji.
Ćwiczenie praktyczne

7. SPOSÓB BUDOWANIA PLANÓW ANTY-KRYZYSOWYCH
Na czym polega przygotowanie do kryzysu? Co powinny zawierać plany anty-kryzysowe?
Prezentacja + dyskusja

8. STRATEGIA
Praktyczne zadanie – wspólne ustalanie strategii komunikacji dla zadanego problemu. Krok po kroku prezentacja i wyjaśnienie kolejnych etapów tworzenia strategii PR. Najpierw wyjaœśnienie wsparte przykładami następnie praktyczne ćwiczenie, wspólna praca.

a) Grupa docelowa
Jakie informacje chcemy zebrać? Skąd je czerpać? Jak uporządkować?
Prezentacja + przykłady + pokaz narzędzia „Pan X”

9. OBIAD

b) Analiza i wnioski
W trakcie wspólnej sesji (burzy mózgów) uczestnicy dzielą się wnioskami i przemyśleniami. Wspólna burza mózgów + porządkowanie wyników + wspólna ocena i omówienie

c) Big Idea
Omówienie koncepcji Big Idea – głównego pomysłu, jądra strategii. Przykłady Big Idea komunikacji różnych marek. Próba wymyślenia Big Idei dla omawianej kampanii.
Prezentacja + przykłady / case studies + praca w grupach

d) Kluczowe przekazy
Co to są „kluczowe przekazy”? Jak używać tego narzędzia? Wspólna praca nad wyborem kluczowych przekazów dla tworzonej strategii.
Prezentacja + przykłady / case studies + praca indywidualna

e) Narzędzia i kanały komunikacji
Burza mózgów + porządkowanie wyników

10. PODSUMOWANIE SZKOLENIA


Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje.


Trener prowadzący szkolenie:

Sebastian Łuczak-doświadczony konsultant i doradca, trener, wykładowca. Fascynat wszystkiego, co związane jest z komunikacją marketingową. Ponad 15 lat praktyki i różnorodnych doświadczeń w wielu obszarach PR wykorzystuje jako konsultant, doradca, wykładowca i trener.

Kieruje własną agencją ŁUCZAK PR. Wcześniej był prezesem agencji Eskadra Publica, przez kilka lat rzecznikiem prasowym Banku Pekao SA (oraz szefem zespołu odpowiedzialnego za serwis www), liderem projektu w Biurze PR banku i ekspertem w Departamencie Marketingu Korporacyjnego, a także rzecznikiem Pomorskiego Banku Kredytowego. Ma za sobą również ponad 5 lat pracy dziennikarskiej (m.in. Kurier Szczeciński, Wprost, Sztandar Młodych, Morze i Ziemia, WWW, Obserwator Codzienny). Wykłada na kilku wyższych uczelniach: m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Był Prezesem zarządu POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PUBLIC RELATIONS. Zakładał i jest członkiem Rady Programowej portalu InternetPR.pl. Zasiadał w pierwszym składzie Rady Etyki Public Relations. Został wybrany Osobowością Polskiego PUBLIC RELATIONS (tytuł przyznany przez Home&Market w wyniku ankiety przeprowadzonej wśród specjalistów PR z korporacji i agencji public relations).


Przedstawiony program szkolenia został opracowany i przygotowany przez trenera: Sebastiana Łuczaka i za jego zgodą został udostępniony do oferty szkolenia otwartego organizowanego przez Szkolenia PR. Wszelkie kopiowanie programu bez zgody trenera zabronione.

Back to Top