kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

GRA SZKOLENIOWA MONEY MAKER

GRA SZKOLENIOWA MONEY MAKER

gra szkoleniowa

ZALETY GRY

• bardzo emocjonująca gra szkoleniowa z elementem presji czasu;
• gra szkoleniowa ma bardzo duże tempo i „zmusza” do współpracy i wzajemnego poznania się w działaniu;
• w grze uczestnicy mają odpowiedzialność jednostkową i grupową za realizacją wspólnego celu;
• dużą zaletą gry jest możliwość przeprowadzenie jej niemal w każdych warunkach pogodowych;
• pomaga nowym osobom zintegrować się z zespołem;
• sukces w zadaniu odnoszą grupy, które potrafią ściśle współpracować przy jednoczesnej orientacji na realizację zadania;
• ta gra szkoleniowa jest bardzo atrakcyjna i wciągająca, a przez to że w grze znajdują się zadania specjalne często niestandardowe, wymagające kreatywności i współdziałania integruje uczestników na wesoło;
• gra również uczy mechanizmów rozumienia funkcjonowania biznesu i mechanizmów nim rządzących oraz ról pracowników w zespole, czego mogą doświadczyć przy realizacji wspólnych celów.

ILOŚĆ OSÓB: 15-100 osób

CZAS TRWANIA GRY: od 120 minut do kilku godzin + praca warsztatowa

MIEJSCE REALIZACJI: outdoor

SESJA WNIOSKÓW I REFLEKSJI Z GRY, METODA SZKOLENIOWA: … więcej

RODZAJ AKTYWNOŚCI: średnia aktywność fizyczna

WERSJE JĘZYKOWE: poland_flag_24 united_kingdom_flag_24

GRY SZKOLENIOWE

DUCH ZESPOŁU, WSPÓŁPRACA, WSPÓLNY CEL, PRESJA CZASU, BUDOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE CZASEM I PRACA POD PRESJĄ CZASU, KOMUNIKACJA W ZESPOLE, INFORMACJA ZWROTNA, ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, PRZYWÓDZTWO, TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OPIS:

Gra  szkoleniowa MONEY MAKER to autorska gra Pathways. Jest zadaniem outdoorowym realizowanym w terenie. Wspólnym dla całego zespołu celem w grze jest zdobycie nowego kontraktu. Podzielony na grupy zespół musi zarabiać pieniądze na własne koszty i stworzenie produktu dla klienta. Generowanie zysków będzie możliwe w określony w instrukcji zadania sposób, ale w trakcie trwania gry uczestnicy będą się niespodziewanie dowiadywać o innych możliwościach.  W trakcie gry zmieniać się będą też jej warunki, wymuszając zmiany w planach i sposobie działania…

Cel gry:

  • W tej grze uczestnicy współpracują realizując jeden wspólny cel podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy;
  • Wspólnym dla całego zespołu celem w grze jest zdobycie nowego kontraktu;
  • Dotarcie całą grupą do określonych w instrukcji miejsc i wykonywanie zadań specjalnych;
  • Zrealizowanie kontraktu o którym grupy dowiedzą się w odpowiednim czasie trwania gry;
  • Zarówno przebieg jak i wynik zadania jest ściśle uzależniony od umiejętności przewidywania i reagowania na szybko zmieniające się okoliczności oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami;
  • Sukces zależy od: ciągłego wymieniania się informacjami, działania z perspektywy wspólnego celu, współpracy, umiejętności komunikacyjnych, podejmowania decyzji w sytuacji niespodziewanych zmian i zwrotów w grze.

INNE GRY SZKOLENIOWE … więcej

W celu dokładniejszego opisu i zastosowania naszych gier szkoleniowych zapraszamy do kontaktu: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl

 


Gra szkoleniowa – narzędzie szkoleniowe wykorzystywane przez trenerów facylitatorów w trakcie realizacji szkoleń z zakresu budowania zespołu, komunikacji w zespole itd. Gra szkoleniowa realizowana jest w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi w instrukcji zasadami gry.


Back to Top