kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

Zarządzanie sobą w stresie szkolenie otwarte 4.12.18 Warszawa

Program szkolenia otwartego Zarządzanie sobą w stresie

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie sobie, które spośród czynników, jakich doświadczam w życiu, oddziałują nam mnie jako stresory (mają dla mnie wartość stresogenną) oraz wiedza na temat rodzajów stresorów (ich potencjalnych źródeł)
 • Zwiększenie świadomości siebie, jako osoby doświadczającej stresu: gotowości psychofizycznej, indywidualnych predyspozycji do doświadczania stresu.
 • Praca na przekonaniach dotyczących stresu, wypoczynku, profilaktyki antystresowej oraz przekonaniach dotyczących własnej osoby
 • Poznanie specyfiki reakcji stresowej: rozróżnienia między stresem pozytywnym i negatywnym. Diagnoza swojej osoby na wykresie stresu (faza alarmowa, adaptacji czy wyczerpania)
 • Określenie swojego sposobu reagowania w sytuacji stresowej: na poziomie reakcji fizjologicznej, emocjonalnej, wydolności poznawczej (myśli, przekonania) oraz przez pryzmat specyficznych zachowań, które pojawiają się w takiej sytuacji
 • Poznanie i doświadczenie sposobów (radzenie sobie ze stresem na wszystkich poziomach -praca z ciałem, emocjami, wzorcami zachowań czy przekonaniami na temat stresu)
 • Poznanie specyfiki konfliktu – przebiegu jak i przyczyn powstawania – oraz budowanie umiejętności zarówno zapobiegania konfliktom jak i wykorzystania ich w procesie budowania relacji
 • Umiejętność posługiwania się informacją zwrotną jako narzędziem budowania relacji
 • Budowanie świadomości swojego wpływu na otaczającą rzeczywistość poprzez określanie obszarów wpływu, jego potencjalnych granic (i radzenia sobie z nimi)
 • Poznanie i doświadczenie na sobie różnych technik radzenia sobie ze stresem. Tak by uczestnicy mogli wybrać dla siebie tą najbardziej dla nich naturalną
 • Poznanie technik komunikacyjnych minimalizujących stres w miejscu pracy
 • Odpoczynek, relaks, inspirujące doświadczenie , które pchnie uczestników do dalszej pracy nad własnym stresem
 • Rewizja własnych przekonaniach dotyczących stresu, wypoczynku, profilaktyki antystresowej oraz przekonań dotyczących własnej osoby
 • Uświadomienie, które spośród czynników, jakich doświadczam w życiu, oddziałują na mnie jako stresory
 • Poznanie specyfiki reakcji stresowej: rozróżnienia między stresem pozytywnym i negatywnym. Diagnoza swojej osoby na wykresie stresu (faza alarmowa, adaptacji czy wyczerpania)
 • Określenie swojego sposobu reagowania w sytuacji stresowej: na poziomie reakcji fizjologicznej, emocjonalnej, wydolności poznawczej (myśli, przekonania) oraz przez pryzmat specyficznych zachowań, które pojawiają się w takiej sytuacji

Termin szkolenia otwartego: 4.12.18

Miejsce szkolenia: Warszawa

Grupa: max 10 osób


Program szkolenia

 ZARZĄDZANIE SOBĄ W STRESIE

Czas: 1 dzień (8 godzin) plus przerwa obiadowa

Trener: Magdalena Przybysz

BLOK 1 (2 godziny)

 • Przywitanie i kontrakt.
 • Integracja uczestników.
 • Przedstawienie modelu stresu wg Selye’go
 • Zadanie grupowe: „Most”
 • Omówienie doświadczenia z zadania.
 • Przedstawienie Interakcyjnego Modelu Stresu

BLOK 2  (3 godziny)

 • Komunikacja oparta na metodzie porozumienia bez przemocy (NVC) wg Marshalla Rosenberga- przedstawienie założeń.
 • Jak radzić sobie ze stresującymi rozmowami: Metoda 4 kroków wg NVC
 • Rola oceny poznawczej zdarzenia.
 • Jak działać pod presją czasu i innych osób?
 • Jak radzić sobie z przemocą werbalną?
 • Case study – praca nad konkretnymi przykładami z pracy i wymiana doświadczeń

PRZERWA OBIADOWA

BLOK 3 (2 godziny)

 • Diagnoza stresorów.
 • Ankieta dotycząca wypalenia zawodowego.
 • Odwołanie się do przykładów w pracy.
 • Przedstawienie wybranych metod radzenia sobie ze stresem- czyli  jak radzić sobie z kumulacją napięcia oraz objawami stresu na rożnych etapach jego przebiegu.
 • – Trening redukcji napięcia mięśniowego wg Jacobsona
 • – Praca z oddechem
 • – Metoda Feldenkraisa

BLOK 4 ( 1 godzina)

 • Stworzenie i zapisanie najlepszych praktyk do zastosowania w praktyce zawodowej.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Stworzenie zadań domowych do praktyki oraz zdefiniowanie możliwych dalszych sposobów wspierania się uczestników wewnątrz grupy.
 • Podsumowanie i zakończenie.

Trener prowadzący szkolenia

MAGDALENA PRZYBYSZ

Psycholożka, trenerka, konsultantka biznesowa, twórczyni projektów szkoleniowych. Choreografka i Body Work
Specialist.
Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie, a także kursu Leadership Development Intensive
prowadzonego przez Johna Scherer’a. Trenerka Neurolingwistycznego Programowania. Obecnie w trakcie cyklu
szkoleń z Body Mind Centering w Embodiment Association w Londynie.
Choreografka i performerka. Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie Taniec, Solo Projekt, beneficjentka
programów Instytutu Muzyki I Tańca Realizuje projekty artystyczne z zakresu współczesnej choreografii oraz
performatyki. Związana z grupą artystyczną HOTELOKO movement makers. Kuratorka program animacyjnego
dla dzieci w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

Autorka książki „Kalejdoskop mocy”, w której dzieli się praktycznymi ćwiczeniami ułatwiającymi realizację celów i
marzeń.
Regularnie pisze artykuły na stronie www.szkolatrenerowempatii.pl dotyczące najnowszych badań w psychologii.
Konsultantka i trenerka biznesowa. Tworzy autorskie inteligentne projekty rozowjowo-szkoleniowe z zakresu
współpracy, metod zarządzania sobą w stresie i czasie, oraz tworzy projekty edukacyjno-artystyczne.
Specjalizuje się w metodach somatycznych.

Przeprowadziła szkolenia między innymi dla dla : Orlen, BZ WBK, ING Bank Śląski, Orange, Bayer, Netia,
Fashion Color Agency, Pathways Poland, TP SA, Stroer, Nivea, Vatenfall, Siemens, AWD, Generalli,
Ministerstwo Sporu, Ministerstwo Cyfryzacji, u2i, Making Waves.

Pauga School of English, GATX Rail, Mc Gregor Europe and many more.


 Cena:  1 dzień/8 godzin/uczestnik  650,00 zł netto

Cena zawiera:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 godzin , w sali szkoleniowej wskazanej przez Szkolenia PR w Warszawie, catering, prowadzenie szkolenia przez trenera eksperta,certyfikat dla uczestnika szkolenia.


Przedstawiony program szkolenia został opracowany i przygotowany przez trenera: Magdalenę Przybysz i za jej zgodą został udostępniony do oferty szkolenia otwartego organizowanego przez Szkolenia PR. Wszelkie kopiowanie programu bez zgody trenera zabronione.

Back to Top