kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE SZTUKA PREZENTACJI

SZKOLENIE SZTUKA PREZENTACJI

 Cele szkolenia Sztuka Prezentacji

  • Szkolenie sztuki prezentacji
  • Ćwiczenie praktycznych umiejętności prezentacyjnych
  • Opanowywanie tremy
  • Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu

Charakter zajęć w trakcie szkolenia sztuka prezentacji:

  • Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia – warsztatowa forma, angażowanie uczestników, próby z kamerą itd
  • Podczas szkolenie każdy kilka razy występuje przed kamera i otrzymuje komentarz/ocenę/porady
  • Każda część koncentruje się na szlifowaniu innych umiejętności: klarowności, atrakcyjności, perswazyjności
  • Szkolenie uwzględnia: techniki perswazyjne i elementy mowy ciała.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane specjalistom PR oraz wszystkim osobom zainteresowanym doskonaleniem umiejętności PR związanych z efektywną komunikacją z mediami.

O szkoleniu

Termin szkolenia otwartego: …zapytaj kiedy jest zaplanowane szkolenie otwarte
Miejsce: Kraków, Warszawa

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej

Miejsce: dowolne
Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 

Program

SZKOLENIE SZTUKA PREZENTACJI

I dzień / 8h
1. WSTĘP
Przywitanie, prezentacja prowadzących, informacje techniczne i organizacyjne

2. PIERWSZE NAGRANIE – SYMULACJA PREZENTACJI UCZESTNIKA
Krótkie wystąpienie każdego uczestnika i wstęp do analizy prezentacji

3. ŻYCIE TO JEST TEATR – cz I

Na czym polega sztuka prezentacji? Jak można się tego nauczyć? techniki skutecznej prezentacji, kluczowe zachowania w trakcie prezentacji. Interaktywny, angażujący uczestników (ćwiczenia, dyskusje) wykład o technikach przygotowania i prowadzenia prezentacji (np. rekwizyty, sala, przestrzeń i ludzie)

4. ANALIZA PIERWSZEGO NAGRANIA , PREZENTACJI UCZESTNIKA
Wspólne i indywidualne oceny/komentarze do prezentacji, propozycja korekt i ćwiczeń

Przerwa kawowa

5. ŻYCIE TO JEST TEATR – CZ II
Jak uczynić prezentację skuteczniejszą? Mowa ciała i techniki wpływu, Jaki początek prezentacji, sztuka wzbudzenia zainteresowania w trakcie prezentacji.  Interaktywny, angażujący uczestników (ćwiczenia, dyskusje) wykład o mowie ciała i technikach wpływu.

6. DRUGIE NAGRANIE – SYMULACJA PREZENTACJI UCZESTNIKA
Krótkie wystąpienie każdego uczestnika

7. ANALIZA DRUGIEGO NAGRANIA , PREZENTACJI UCZESTNIKA
Wspólne i indywidualne oceny/komentarze, do prezentacji, propozycja korekt i ćwiczeń

8. W OGNIU PYTAŃ – TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE PREZENTACJI
Jak odpowiadać na pytania – także trudne? Jak nie tracić kontroli nad dyskusją? Techniki odpowiadania na pytania w trakcie prezentacji. Interaktywna prezentacja (dyskusja, case study, ćwiczenia)

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI – NAGRANIE – SYMULACJA PREZENTACJI UCZESTNIKA
Krótkie wystąpienie każdego uczestnika – sesja pytań i odpowiedzi także tzw. trudne prezentacje.

Przerwa kawowa

10. ANALIZA NAGRANIA , PREZENTACJI UCZESTNIKA
Wspólne i indywidualne oceny/komentarze, do prezentacji, propozycja korekt i ćwiczeń

11. PODSUMOWANIE

Interaktywne (dyskusja, wnioski) podsumowanie szkolenia


Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje, rejestracja video i analiza prezentacji uczestników. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują na płycie DVD zarejestrowane swoje prezentacje.

Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 

Back to Top