kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

GRA SZKOLENIOWA RUCHOME PÓŁKI

GRA SZKOLENIOWA RUCHOME PÓŁKI team building

GRA SZKOLENIOWA RUCHOME PÓŁKI

gra szkoleniowa ruchome półki

ZALETY GRY

• bardzo emocjonująca gra szkoleniowa z elementem presji czasu;
• gra obrazuje metaforę pracy na wspólny cel;
• gra szkoleniowa wzmagając ducha zespołu;
• gra szkoleniowa wzmacniająca relacje w zespole;
• gra szkoleniowa pomagająca nowym osobom zintegrować się z zespołem;
• w zadaniu tym wszyscy są w bezpośrednim kontakcie ze sobą;
• gra angażuje wszystkich uczestników przy układaniu elementów układanki oraz przy realizacji celu głównego;
• końcowy efekt stanowi celebrację wspólnego wysiłku;
• gra szkoleniowa ucząca mechanizmów rozumienia funkcjonowania biznesu i mechanizmów nim rządzących oraz ról pracowników w zespole, czego mogą doświadczyć przy realizacji wspólnych celów.

ILOŚĆ OSÓB: 6-300 osób

CZAS TRWANIA GRY: 90 minut + praca warsztatowa

MIEJSCE REALIZACJI: sala konferencyjna/outdoor

SESJA WNIOSKÓW I REFLEKSJI Z GRY, METODA SZKOLENIOWA: … więcej

RODZAJ AKTYWNOŚCI: umiarkowana aktywność fizyczna

WERSJE JĘZYKOWE: poland_flag_24 united_kingdom_flag_24

ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH UCZESTNIKÓW: 5000

gra szkoleniowa ruchome półki

DUCH ZESPOŁU, WSPÓŁPRACA, WSPÓLNY CEL, PRESJA CZASU,  BUDOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE CZASEM I PRACA POD PRESJĄ CZASU, KOMUNIKACJA W ZESPOLE, INFORMACJA ZWROTNA, PRZYWÓDZTWO, TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OPIS:

Gra Ruchome Półki w prezentowanej przez nas formule to autorska gra Pathways. Gra szkoleniowa jest zwykle realizowana w przestrzeni konferencyjnej itd. Jest także zadaniem częściowo outdoorowym możliwym do zrealizowania praktycznie we wszystkich warunkach. Grę rekomendujemy m.in. do spotkań szkoleniowo-integracyjnych, szkoleń z budowania zespołu, komunikacji w zespole.

Dotychczas zrealizowaliśmy grę w wielu wariantach dla blisko 5 000 uczestników z różnych firm i instytucji w tym także w angielskiej wersji językowej.

Cel gry:

  • W tej grze uczestnicy współpracują realizując jeden wspólny cel podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy;
  • Wspólnym celem całego zespołu w grze „Ruchome półki” jest uzyskanie jak najlepszego czasu w układania tytułowych półek;
  • W pierwszej części zadania grupy samodzielnie poszukują rozwiązań ułożenia półek wg wzoru, by potem dzielić się (lub nie) swoimi doświadczeniami, wybrać najlepszą metodę i zastosować ją w realizacji wspólnego dla wszystkich zespołu celu, określonego w instrukcji;
  • Sukces zależy od: ciągłego wymieniania się informacjami, działania z perspektywy wspólnego celu, współpracy, umiejętności komunikacyjnych, podejmowania decyzji.

INNE GRY SZKOLENIOWE … więcej

W celu dokładniejszego opisu i zastosowania naszych gier szkoleniowych zapraszamy do kontaktu: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl
GRĘ MOŻEMY TAKŻE ZAPREZENTOWAĆ W FORMIE SAMPLINGU NA SPOTKANIU Z KLIENTEM

gra szkoleniowa ruchome półki

PROBLEM

Organizacja, z którą współpracowaliśmy, na co dzień pracuje w silosach, nie komunikując się ze sobą. Efektem jest spadek efektywności organizacji jako całości. Problemy rozwiązywane są w silosach, nie dzieli się najlepszych praktyk, zespół jako całość niewystarczająco się ze sobą komunikuje. Klient chciał skupić się na rozwoju kompetencji Współpraca oraz Komunikacja.

PROPOZYCJA

Gra szkoleniowa „Ruchome Półki” doskonale pokazuje silosowość, dając jednocześnie niezmiernie dużo okazji na nawiązanie współpracy, dzielenie się najlepszymi praktykami, wspieranie i komunikację. Rzeczywistość biznesowa opisywana przez Klienta ukazała nam się w grze.

Mimo, że zespoły były oddalone od siebie o kilka metrów (!), nie rozmawiały ze sobą, nie wymieniały się najlepszymi praktykami, nie wspierały w znajdowaniu rozwiązań. Rezultat zadania okazał się daleki od oczekiwań, a jednocześnie stał się doskonałą przyczyną do poprowadzenia omówienia: jak możemy lepiej ze sobą współpracować? Co zrobić, żeby częściej ze sobą rozmawiać? Co stoi nam na przeszkodzie wymieniania się wiedzą – i jak tę przeszkodę usunąć?

WNIOSKI

Podstawowe wnioski dotyczyły usunięcia barier w komunikacji i współpracy. Zespół spisał ze sobą nowy „kontrakt”, do którego przestrzegania zobowiązał się każdy uczestnik.

EFEKT – bardziej efektywny, skomunikowany i jednorodny zespół!


gra szkoleniowa ruchome półki


Gra szkoleniowa – narzędzie szkoleniowe wykorzystywane przez trenerów facylitatorów w trakcie realizacji szkoleń z zakresu budowania zespołu, komunikacji w zespole itd. Gra szkoleniowa realizowana jest w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi w instrukcji zasadami gry.

Alternatywne metody szkoleniowe, gry szkoleniowe … więcej


Back to Top