kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

SZKOLENIE WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy w trakcie szkolenia:

 • poznają fazy funkcjonowania zespołu
 • zanalizują zespoły zadaniowe w których działają z uwzględnieniem analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów rozwijania zespołów
 • zapoznają się z rolami, które najczęściej występują w zespołach (role budujące i scalające oraz role destruktywne)
 • w praktyce przećwiczą zasady zachowania się w zespole,
 • poznają metody integrujące, które są ważne dla poszczególnych członków
 • poznają kreatywne podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnorodnych technik twórczego myślenia w zespole
 • poznają zasady motywowania zespołu.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne

Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 


Program szkolenie WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

1. GRUPA A ZESPÓŁ

 • Rozgraniczenie grupy a zespołu
 • Znaczenie integracji w zespole – zespół jako jedność
 • Role grupowe i ich rola w budowaniu, integracji i dezintegracji zespołu
 • Znaczenie etapów pracy zespołu dla jego skutecznego funkcjonowania

2. ZARZĄDZANIE A PRZYWÓDZTWO

 • Różnice między zarządzaniem a przywództwem i ich wpływ w na realizacje celów
 • Zasady efektywnego działania
 • Czy przywództwa można się nauczyć?
 • Style kierowania – jak dostosować styl do różnych ludzi i okoliczności

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE REALIZACJI ZADAŃ

 • Skuteczna komunikacja – wyznaczniki werbalne i niewerbalne
 • Komunikacja w procesie realizacji zadań w zespołach zadaniowych
 • Komunikacja w zespole z uwzględnieniem typologii wg C.G. Junga
 • Systemy poznawcze i ich wpływ na komunikowanie się członków zespołu

4. MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU

 • Co motywuje, a co de motywuje osoby w zespole?
 • Diagnoza własnej motywacji.
 • Sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu.
 • Umiejętność rozmowy jako elementu motywującego.

5. SUKCES ZESPOŁU

 • Sukces zespołu, a sukces indywidualny
 • Twórcze myślenie w podejściu do rozwiązywanych zadań i problemów

– źródła i bariery kreatywności
– sposoby generowania nowych pomysłów
– segregowanie, wyłanianie i wdrażanie pomysłów w życie

 • Kryteria sukcesu zespołu i ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji

Metodologia szkolenia

Szkolenie Współpraca w zespole zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: nauka przez doświadczenie, gry i ćwiczenia szkoleniowe, facylitacja.


Gry szkoleniowe, które może zawierać program szkolenie Współpraca w zespole:

Każda z wyżej wymienionych gier szkoleniowych realizowanych w trakcie szkolenia Współpraca w zespole pomoże zdiagnozować jak wygląda rzeczywiście współpraca w zespole oraz pomoże uczestnikom w refleksji i obserwacji jak funkcjonuje nasz zespół („jakie zachowania nam pomagają w pracy a jakie przeszkadzają”, „jak chcemy ze sobą pracować”, „jakim chcemy być zespołem”).

Efektywna współpraca w zespole to same korzyści:

 • dużo lepsza wydajność i efektywność pracy;
 • twórcze rozwiązywanie problemów;
 • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy poszczególnymi członkami danego zespołu;
 • gdy współpraca w zespole jest dobra, zespół może realizować projekty o dużej skali;
 • odpowiedni podział ról w zespole to efektywna współpraca w zespole.

Nasze szkolenia z zakresy współpracy w zespole obejmują:

 • komunikacje interpersonalną;
 • asertywność;
 • efektywność wykonywanych zadań i współpracy zespołu zorientowanej na wspólny cel;
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na linii szef zespołu – zespół, zespół-zespół.

współpraca w zespole | komunikacja w zespole | budowanie zespołu | integracja zespołu

Back to Top