kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE KOMUNIKACJA W ZESPOLE

SZKOLENIE KOMUNIKACJA W ZESPOLE

SZKOLENIE KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • komunikacja wspierająca współpracę w zespole,
 • rozwój postawy asertywnej, budującej długotrwałe relacje,
 • udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • radzenie sobie z krytyką, stawianie granic, odmawianie,
 • aktywne słuchanie.

Cele szkolenia komunikacja w zespole:

 • wypracowanie wizji współpracy w zespole („jakie zachowania nam pomagają w pracy a jakie przeszkadzają”, „jak chcemy ze sobą pracować”, „jakim chcemy być zespołem”),
 • ustalenie konkretnych zasad współpracy oraz komunikacja pomiędzy zespołem, a przełożonym,
 • ustalenie planu wdrożenia i monitoringu wypracowanych zasad – efektywna komunikacja w zespole,
 • poznanie i ćwiczenie nowych narzędzi komunikacyjnych, wspierających współpracę,
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • komunikacja jasnych poleceń, egzekwowanie, odmowa,
 • konstruktywne reagowanie na krytykę,
 • aktywne słuchanie,
 • poznanie i zrozumienie postawy asertywnej,
 • refleksja na temat własnej postawy w relacjach – możliwość wyboru wzorca zachowania,
 • zdobycie wiedzy na temat mechanizmu powstawania konfliktu,

Rezultaty dla uczestników:

 • rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych, budujących współpracę w zespole,
 • wzmocnienie pewności siebie przez rozwój postawy asertywnej,
 • wzrost umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej – pochwała, zwracanie uwagi, egzekwowanie,
 • rozwój umiejętności aktywnego słuchania,
 • poszerzenie świadomości wpływu własnych intencji i zachowań na skuteczną komunikację oraz współpracę,
 • nabycie umiejętności odróżniania faktów od interpretacji i ocen co usprawni komunikację i zapobiegnie generowaniu konfliktów w komunikacji.

Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 

Metody pracy w trakcie szkolenia Komunikacja w zespole:

Szkolenie jest oparte na metodzie: facylitacji i nauki przez doświadczenie, z wykorzystaniem informacji zwrotnej pomiędzy pracownikami, pomiędzy pracownikami a kadrą, oraz pomiędzy całymi podzespołami.

Podczas szkolenia Komunikacja w zespole są realizowane zadania i gry szkoleniowe.

PROGRAM SZKOLENIE KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Szczegółowy program szkolenie jest opracowywany wspólnie z Klientem w toku diagnozy potrzeb szkoleniowych a proces szkoleniowy zawiera następujące etapy:

I. Diagnoza potrzeb szkoleniowych przed warsztatem

 • rozmowa z szefem zespołu
 • wywiady z uczestnikami zespołu
 • dopracowywanie programu warsztatu wspólnie z HR i szefem zespołu

II. Kolejny etap to realizacja szkolenia Komunikacja w zespole opartego na nauce przez doświadczenie i facylitacji.

III. Ostatni etap to posumowanie szkolenia – ewentualna sesja follow up do warsztatu.

MODUŁY, KTÓRE MOŻE ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA W ZESPOLE:

ASERTYWNOŚĆ

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE BUDUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

KOMUNIKACJA W TRUDNYCH SYTUACJACH  – JAK NIE ESKALOWAĆ KONFLIKTU

 

Back to Top