kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM

ZARZĄDZANIE CZASEM  WPROWADZENIE

Współczesny menedżer charakteryzuje się dużą skutecznością działania. By być skutecznym trzeba analizować sytuacje, wybierać rzeczy najważniejsze i wykorzystując czas, jaki mamy do dyspozycji.

Celem szkolenia jest:

przekazanie najważniejszych zagadnień dotyczących zasad organizacji własnej pracy, w tym umiejętności planowania, ustalania priorytetów oraz zarządzania czasem.

Uczestnicy na szkoleniu:

 • poznają zasady planowania, ustalania priorytetów oraz modele zarządzania  czasem,
 • wybiorą najodpowiedniejsze dla siebie narzędzia w zarządzaniu własną pracą,
 • przećwiczą ustalanie priorytetów (określą rzeczy dla siebie najważniejsze),
 • opracują własny model zarządzania swoją pracą w wymiarze czasu.

Profil uczestnika szkolenia Zarządzanie czasem
Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne


Program szkolenia ZARZĄDZANIE CZASEM

1. Modele sukcesu – jak osiągam sukces?

 • potrzeba wykorzystania czasu w naszej pracy – metody pracy z zadaniami w czasie,
 • modele zarządzania czasem z doświadczeń własnych
 • dobre praktyki w zarządzaniu różnymi zadaniami w czasie

2. Planowanie – to podstawa działalności w wyznaczaniu kierunku rozwoju (firmy, zespołu oraz pracownika)

 • rodzaje planowania: tematyczne, czasowe,
 • planowanie w działalności zawodowej; co warto planować?
 • cele i ich znaczenie w planowaniu
 • specyfikacja celów i ich chęć realizacji (czy mnie to motywuje?)

3. Zarządzanie czasem w pracy – diagnoza sytuacji oraz narzędzia ułatwiające skuteczność

 • lista straconego czasu w pracy – zależne od nas, zależne od otoczenia,
 • fotografia dnia – zastosowanie w praktyce zawodowej,
 • wykres aktywności godzinowej i dnia pracy – wykorzystanie w działaniu.

4. Umiejętność wybranie dla nas tego co jest najważniejsze, czyli ustalenie właściwych priorytetów

 • umiejętność wybrania dla nas tego co jest najważniejsze, czyli ustalenie właściwych priorytetów (analiza pod kątem podejmowania decyzji: dlaczego właśnie TO ?),
 • klasyczny system A B C czyli ustalenie spraw z zależności od ważności,
 • system Eisenhowera: ważne – pilne,

5. Poznanie zasad efektywnego podejmowania decyzji

 • reguła Pareto w planowaniu,
 • przekonania dotyczące celów, wyznaczniki celów,
 • warianty rozwiązania – zależności,
 • etapy podejmowania decyzji,

Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje.


SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM

Radzenie sobie z pożeraczami czasu

Pożeracze   czasu   to   wszystkie   zachowania,   działania,   zadania,   spotkania,

rozmowy, które powodują, że nie zajmujesz się tym, co jest ważne i pilne.

Pożeracze można podzielić na:

– organizacyjne, czyli dotyczące sposobu organizacji wewnętrznej i związanych

z tym utrudnień w efektywnym realizowaniu zadań,

– indywidualne,   czyli   związane   z   Twoim   funkcjonowaniem,   preferencjami,

skłonnościami, itp.

Jeżeli chodzi o zarządzanie czasem w celu   zwiększania   skuteczności   w   zarządzaniu   czasem   należy   sukcesywnie eliminować pożeracze czasu.

Najczęstsze pożeracze organizacyjne – pracownicy

 1. Nie trzymanie się ustalonych terminów przez współpracowników i przełożonych
 2. Zbyt duża liczba osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji
 3. Przepływ informacji, zła wymiana informacji
 4. Zbyt duża dostępność dla innych
 5. Dodatkowe zadania od przełożonego
 6. Dublowanie się pracy

Najczęstsze pożeracze organizacyjne – przełożeni

 1. Zła realizacja procedur przez podwładnych
 2. Nie wykonane obowiązki lub źle wykonane obowiązki przez pracowników
 3. Brak wiedzy i umiejętności pracowników
 4. Brak umiejętności delegowania

Indywidualne pożeracze czasu

 1. Palenie i inne nałogi, kawa, internet, tematy poboczne
 2. Emocje, złe samopoczucie
 3. Brak koncentracji na zadaniu
 4. Brak pewności siebie, brak umiejętności słuchania
 5. Brak odwagi w wyrażaniu własnego zdania
 6. Strach przed podejmowaniem decyzji
 7. Lenistwo, brak motywacji
 8. Demotywująca, nieuzasadniona presja
 9. Brak planowania
 10. Podejmowanie się zbyt dużej liczby zadań
 11. Zła organizacja miejsca pracy
 12. Nieznajomość narzędzi
 13. Brak inicjatywy

 

Back to Top