kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

GRA SZKOLENIOWA WSPÓLNY DOM

GRA SZKOLENIOWA WSPÓLNY DOM team building

GRA SZKOLENIOWA WSPÓLNY DOM

gra szkoleniowa wspólny dom

ZALETY GRY

• bardzo emocjonująca gra szkoleniowa z elementem presji czasu;
• obrazuje metaforę pracy na wspólny cel;
• wzmaga ducha zespołu;
• wzmacnia relacje w zespole;
• pomaga nowym osobom zintegrować się z zespołem;
• w zadaniu tym wszyscy są w bezpośrednim kontakcie ze sobą;
• gra szkoleniowa angażująca wszystkich uczestników przy gromadzeniu funduszy na budowę domu oraz przy budowaniu domu;
• końcowy efekt stanowi celebrację wspólnego wysiłku;
• gra również uczy mechanizmów rozumienia funkcjonowania biznesu i mechanizmów nim rządzących oraz ról pracowników w zespole, czego mogą doświadczyć przy realizacji wspólnych celów.

ILOŚĆ OSÓB: 30-300 osób

CZAS TRWANIA GRY: 80-120 minut + praca warsztatowa

MIEJSCE REALIZACJI: sala konferencyjna/outdoor

SESJA WNIOSKÓW I REFLEKSJI Z GRY, METODA SZKOLENIOWA: … więcej

RODZAJ AKTYWNOŚCI: umiarkowana aktywność fizyczna

WERSJE JĘZYKOWE: poland_flag_24   united_kingdom_flag_24

ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH UCZESTNIKÓW: 5000

gra szkoleniowa wspólny dom

DUCH ZESPOŁU, WSPÓŁPRACA, WSPÓLNY CEL, PRESJA CZASU, ZARZĄDZANIE FINANSAMI, BUDOWANIE ZESPOŁU, PLANOWANIE, DELEGOWANIE ZADAŃ, KOMUNIKACJA W ZESPOLE, INFORMACJA ZWROTNA, PRZYWÓDZTWO, TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OPIS:

Gra szkoleniowa Wspólny Dom to autorska gra Pathways. Jest zadaniem częściowo outdoorowym i możliwa jest do zrealizowania praktycznie we wszystkich warunkach. Realizujemy także grę w przestrzeni konferencyjnej itd.

Dotychczas zrealizowaliśmy grę w wielu wariantach dla blisko 5 000 uczestników z różnych firm i instytucji w tym także w angielskiej wersji językowej.

Cel gry:

  • W tej grze uczestnicy współpracują realizując jeden wspólny cel podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy;
  • Zadaniem wszystkich grup jest zbudowanie z dostępnych materiałów jednej, dużej budowli – Wspólny Dom, Wspólna Firma, w którym muszą w finale gry zmieścić się wszyscy uczestnicy gry;
  • Materiały budowlane do postawienia budowli są płatne. Dlatego uczestnicy gry będą musieli wygenerować odpowiednio duży zysk żeby kupić odpowiednio dużo materiałów do budowy;
  • Zarabianie pieniędzy będzie możliwe po przez korzystanie z narzędzi ściśle określonych w instrukcji zadania.

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA WERSJA  GRY WSPÓLNY DOM DLA MNIEJSZYCH GRUP DO 30 OSÓB  … więcej

W celu dokładniejszego opisu i zastosowania naszych gier szkoleniowych zapraszamy do kontaktu: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl
GRĘ MOŻEMY TAKŻE ZAPREZENTOWAĆ W FORMIE SAMPLINGU NA SPOTKANIU Z KLIENTEM

gra szkoleniowa wspólny dom

PROBLEM

Zagadnienie, z którym przyszedł do nas klient, dotyczyło motywacji zespołu oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi podzespołami, która była niewystarczająca. Klient chciał skupić się na rozwoju kompetencji Motywowanie oraz Współpraca.

PROPOZYCJA

Gra szkoleniowa „Wspólny Dom” to gra, która jest doskonałym lustrem współpracy i motywacji.

Najważniejszym elementem gry Wspólny Dom jest zbudowanie miejsca, w którym zmieści się cały zespół; aby zdobyć materiały, członkowie zespołu muszą „zarabiać pieniądze”.

Zdarza się tak, jak w tym przypadku, że zarabianie pieniędzy przysłania ostateczny cel, jakim jest zbudowanie wspólnej konstrukcji; w emocjonującej końcówce gry Wspólnego Domu…nie ma kto budować. Ta gra szkoleniowa jest świetnym lustrem tego, jak zespoły funkcjonują w pracy; skupiają się na celach pośrednich, a prawdziwy cel główny – produkt dla klienta, efekt końcowy – schodzi im z oczu.

To również świetna metafora tego, jak ważne jest utrzymanie motywacji do samego końca projektu, nawet, jeśli moje własne zadanie zostało już zakończone.

WNIOSKI

W omówieniu skupiliśmy się na paradoksie utrzymania motywacji przez cały czas trwania projektu, skupiania się na celach cząstkowych i celu głównym zarazem. Ustaliliśmy również nowe zasady współpracy pomiędzy podzespołami.

EFEKT – Zespół, który nie traci z oczu głównego celu, i efektywniej ze sobą współpracuje!


 

gra szkoleniowa wspólny dom


Gra szkoleniowa – narzędzie szkoleniowe wykorzystywane przez trenerów facylitatorów w trakcie realizacji szkoleń z zakresu budowania zespołu, komunikacji w zespole itd. Gra szkoleniowa realizowana jest w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi w instrukcji zasadami gry.


 

Back to Top