kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SZKOLENIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Wstęp do szkolenia komunikacja interpersonalna

Skuteczna komunikacja zachodzi między dwiema osobami wtedy, gdy odbiorca rozumie sytuację tak, jak zamierzył nadawca, czyli rozumie intencję nadawcy. W pracy – podobnie jak w życiu prywatnym – potrzebujemy komunikować się jasno, chcemy by nas słuchano i aby nie kończyło się tylko na mówieniu, ale na konkretnych efektach.

Profil uczestnika szkolenia komunikacja interpersonalna

  • Dla tych, którzy pragną rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz umiejętności wywierania wpływu na innych.
  • Dla osób, które na co dzień kierują zespołami.
  • Dla całych zespołów, poszukujących sposobu lepszej komunikacji i współpracy.
  • Dla tych, którzy sami przygotowują się do prowadzenia grup, czyli potencjalnych trenerów lub liderów.

Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 

Cel  szkolenia komunikacja interpersonalna:

Na naszych szkoleniach uczymy, jak wyrażać siebie, swoje zdanie i stanowisko bez agresji. Dzięki temu prawdopodobieństwo, że w odpowiedzi druga strona postawi opór, będzie minimalne. Uczymy przyjmować krytykę lub wrogość bez obrażania się na innych oraz bez utraty szacunku dla samego siebie.

Podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej pracujemy nad  tym jak przekazywać informację zwrotną, która buduje porozumienie, angażuje i nie wywołuje poczucia winy u odbiorcy. Uczymy tworzyć komunikaty, które angażują i dają poczucie wspólnego celu. Trenujemy przekazywanie informacji zwrotnej w taki sposób, by każda strona czuła, że jest wzięta pod uwagę.

SZKOLENIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Szkolenie komunikacja interpersonalna wyjaśnia mechanizm powstawania nieporozumień w relacjach, wyjaśnia naturę konfliktu oraz przedstawia różne strategie zachowań w sytuacji konfliktu. Docierając do źródła konfliktu pogłębiamy kontakt ze sobą i stwarzamy szansę na budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi.

Poznanie nowych narzędzi umożliwia skuteczne budowanie porozumienia i rozwój relacji z innymi, daje możliwości do rozwiązywania trudnych sytuacji w dialogu. Wyposaża w umiejętność radzenia sobie w sytuacji konfliktu i konfrontacji.

Na szkoleniu komunikacja interpersonalna trenujemy umiejętności, dzięki którym można łatwiej osiągać swoje cele – dokładniej prosić o to, czego potrzebujemy, a w efekcie dostawać to, na czym nam zależy. Zainteresowanie drugą osobą otwiera ją, zaprasza do dialogu opartego na zaufaniu, a to zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnego rozwiązania każdego problemu.

Udział w takim szkoleniu zobowiązuje nie tylko do zespołowej pracy, ale również do indywidualnego zaangażowania, zgodnie z zasadą, że „zmiany należy zacząć od siebie”.

Zadania, scenki, symulacje angażują uczestników nie tylko poznawczo, ale również emocjonalnie i fizycznie. Są okazją do autorefleksji na różne tematy: jakie sygnały wysyłam swoim współpracownikom? Jakie działania mogę podjąć, żeby zwiększyć liczbę osób zaangażowanych wokół siebie? Jakie powody trudności w relacjach przypisuję współpracownikom, zamiast swojemu stylowi komunikowania się?

Ewaluacja szkolenia:

Dodatkowo po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość tzw. „follow up” czyli monitorowania zmian w środowisku pracy.

Korzyści ze szkolenia:

Wiedza:  Pozwalająca na prowadzenie skutecznej komunikacji – uczestnicy poznają podstawy metody Marshalla Rosenberga „Nonviolent Communication”, regułę Otwartej Dłoni – czyli 5 narzędzi zmieniających relację i pozwalających na empatyczną i skuteczną komunikację z drugą osobą.

Umiejętności: Uczestnicy potrafią świadomie wybierać sposób reagowania na usłyszane słowa krytyki, formułować komunikaty w postaci spostrzeżeń, a nie ocen, rozpoznawać uczucia i odkrywać własne potrzeby, formułować i wypowiadać prośby, jasno precyzować swoje oczekiwania, odmawiać, słuchać ze zrozumieniem drugiej osoby, traktować konflikt jako okazję do nawiązania kontaktu.

Zmiana postawy: Szkolenie komunikacja interpersonalna uwrażliwia na uczucia i potrzeby będące podstawą komunikatów i działań formułowanych przez drugą stronę. Otwiera na prowadzenie dialogu i szukanie rozwiązań. Wartością dodaną dla uczestników szkolenia jest uwrażliwienie na kształtowanie empatycznej postawy w stosunku do siebie i drugiego człowieka.

Szkolenie komunikacja interpersonalna może mieć formę 1-2 dniowego warsztatu lub zostać połączone w dłuższy proces rozwojowy, podczas którego uczestnicy przejdą przez cały „Program 7 Kroków”:

1. Asertywność;  2. Jak radzić sobie z konfliktem; 3. Komunikacja w zespole; 4. Informacja zwrotna – narzędzie rozwojowe i menadżerskie; 5. Mediacje i negocjacje w zespole; 6. Prowadzenie spotkań; 7. Sztuka prezentacji.

Efekty szkolenia komunikacja interpersonalna

  • Poszerzenie świadomości o własnej postawie, decydującej o stylu komunikacji i kształcie relacji z innymi.
  • Poznanie w tym kontekście własnych mocnych i słabych stron – korzystanie z tego potencjału, budowanie klimatu otwartości w relacji lider – członkowie zespołu.
  • Poszerzenie świadomości własnych emocji, związanych z nimi potrzeb i ich wpływu na działania.
  • Nabycie umiejętności dawania informacji zwrotnej – jako narzędzia do budowania otwartych relacji w zespole i zaangażowania pracowników.
  • Rozwój postawy nakierowanej na współpracę i szukanie rozwiązań.
  • Spotkanie to będzie doskonałą okazją do poznania narzędzi Nonviolent Communication, które pomogą nam zobaczyć konflikt jako okazję do nawiązania kontaktu, do wyrażenia własnego zdania i własnych potrzeb. Będziemy ćwiczyć umiejętność obserwowania zdarzeń bez ocen, rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć, rozróżniania potrzeb od strategii. Nauczymy się prosić o to, czego potrzebujemy, empatycznie odmawiać i z otwartością reagować na „nie” wyrażone przez innych.

 

 

 

Back to Top