kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

ETYKIETA W BIZNESIE – BIZNESOWY SAVOIR-VIVRE

Program szkolenia ETYKIETA W BIZNESIE – BIZNESOWY SAVOIR-VIVRE
(stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań)

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z normami określającymi zachowania społeczne w sytuacjach osobistych i służbowych …więcej
 • Przypomnienie uczestnikom sposobów witania się oraz pierwszeństwa …więcej
 • Uczestnicy poznają dystanse personalne …więcej
 • Przećwiczenie w sytuacji służbowej ustalania pierwszeństwa
 • Korzystanie z wizytówek w sytuacjach służbowych i prywatnych
 • Przypomnienie sposobów serwowania posiłków i napojów oraz organizacji służbowych przyjęć uroczystych i roboczych
 • Przypomnienie i przećwiczenie sytuacji związanych z serwowaniem potraw i napojów
 • Utwierdzenie przekonania, iż w nawet w trudnych sytuacjach służbowych można znaleźć dobre rozwiązanie zgodne z etykietą.

Korzyści ze szkolenia

Dla organizacji:

 • Pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach służbowych reprezentując instytucję
 • Instytucja będzie postrzegana, jako organizacja mająca pracowników na wyróżniającym się poziomie, jeœżeli chodzi o zachowania zgodne z wymogami etykiety

Dla uczestników:

 • Zwrócą uwagę na swój styl prezentowania się w sytuacjach służbowych
 • Nabiorą wprawy i pewności siebie w sytuacjach wymagających znajomości etykiety opartej o zasady protokołu dyplomatycznego
 • Wzmocnią swoją pewność siebie w różnorodnych sytuacjach

O szkoleniu

Termin szkolenia otwartego: …zapytaj kiedy jest zaplanowane szkolenie otwarte

Miejsce: Kraków, Warszawa

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej

Miejsce: dowolne


Program szkolenia

II dni / 16h

Przykłady modułów szkolenia do wybrania przez Klienta.

MODUŁ 1: Normy postępowania

 • Normy regulujące nasze postępowanie, ich miejsce w etykiecie
 • Pierwsze wrażenie, a budowanie własnego wizerunku i wizerunku organizacji – urzędu
 • Zachowanie czy wygląd – co bardziej ważne w sytuacjach służbowych?

MODUŁ 2: Komunikacja niewerbalna w etykiecie

 • Rola komunikacji niewerbalnej w sytuacjach międzykulturowych w UE
 • Wyznaczniki komunikacji i ich znaczenie dla różnych kultur (postrzeganie czasu, kolektywizm a indywidualizm, sposoby podejmowania decyzji)
 • Sposoby powitań i pożegnań w organizacji i poza nią

MODUŁ 3: Kody strojów, budowanie wizerunku kompetentnego reprezentanta urzędu

 • Charakterystyka ubiorów wg protokołu dyplomatycznego i przyrównanie ich do praktyki biznesowej (casual, bizness casual, bizness dress) – które bardziej użyteczne?
 • Dodatki jako ważny element kompozycji wizerunku (np. okulary, pióra, teczka)
 • Sytuacja wymagające korzystania ze strojów uroczystych i formalnych

MODUŁ 4: Zasada pierwszeństwa i wymiana wizytówek

 • Przedstawianie osób wg starszeństwa, płci czy stanowiska?
 • Procedencja w Polsce i krajach UE
 • Zasada pierwszeństwa przy stole, w samochodzie, w biurze, podczas rozmów
 • Sposoby rozsadzania gości wg zasady procedencji – ćwiczenia
 • Praktyka w posługiwaniu się wizytówkami

MODUŁ 5: Tytułowanie gości (biznesowe i zwyczajowe)

 • Tytuły honorowe naukowe i służbowe w sytuacjach codziennych i uroczystych
 • Powitania formalne i nieformalne
 • Zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych

MODUŁ 6: Etykieta korespondencji oraz formy zaproszeń

 • Zwroty grzecznościowe używanie w korespondencji
 • Zaproszenia oficjalne i nieoficjalne – sposoby redagowania i przesyłania
 • R.S.V.P., P.M. oraz inne międzynarodowe oznaczenia z zaproszeń

MODUŁ 7: Etykieta stołu

 • Rodzaje poczęstunków wg protokołu dyplomatycznego
 • Organizacja poczęstunków (dobór miejsca, rodzaj serwisu, menu, diety, inne)
 • Sposoby serwowania oraz znaczenie kolejności potraw wg zwyczajów międzynarodowych
 • Rodzaje napojów – ich charakterystyka i użyteczność w sytuacjach oficjalnych oraz nieoficjalnych

MODUŁ 8: Etykieta wina, kawy i herbaty. Rodzaje przyjęć

 • Serwowanie napojów alkoholowych (wina, wina musujące, winiaki, wódki, whisky,)
 • Kawa i herbata jako element wykorzystywany w budowaniu dobrych relacji
 • Zasady organizacji oficjalnych i nieoficjalnych bankietów, przyjęć, obiadów

MODUŁ 9: Zasady organizacji wizyt delegacji

 • Przygotowanie wizyty: oficjalna, nieoficjalna, służbowa
 • Elementy i czynniki międzykulturowe brane pod uwagę przy organizacji wizyty
 • Program oficjalny i program roboczy – sposoby rozpisywania
 • Rozmowy formalne i nieformalne – o co warto zadbać, organizacja, sposoby rozsadzania
 • Sposoby podpisywania umów – zasady w oparciu o zalecenia protokołu dyplomatycznego

Trener prowadzący szkolenia

Wojciech F. Szymczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów pracując przez trzy lata dla pięciu rządów (od rządu T. Mazowieckiego do rządu H, Suchockiej włącznie). Następnie (1992 – 1998) działalność kupiecka. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania.

Prowadzi zajęcia dla agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, firm biznesowych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia w programie dla Policji Dolnego Śląska z zarządzania sytuacją kryzysową (program UE Wrocław).

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oparty na bazie standardów The Chartered Institute of Personnel and Development oraz Certyfikat Doradcy i Asesora w międzynarodowym procesie rozwoju trenerów. Inne certyfikaty: ACTION LEARNING SET Advisor oraz International Coach ICC.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania oraz członek International Coaching Community.

W swoich programach szkoleniowych umieszcza moduły z etykiety dot. zachowań biznesowych, negocjacji, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Autor artykułów z dziedziny savoir-vivre, udział jako ekspert w 3-odcinkowym cyklu audycji dot. etykiety w biznesie (stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań) w telewizji Polonia 1 w 2001 roku, indywidualny doradca menedżerów z dziedziny kreowania wizerunku i etykiety. Był ekspertem radiowej agencji reklamowej z dziadziny etykiety projektując kampanię reklamową opartą o znajomość savoir-vivre. Komentował zasady etykiety m. in. w TVN i dla stacji Canal plus. Prowadzi specjalne pokazy z parzenia i podawania kawy, herbaty oraz zasad degustacji win.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP oraz Intensywny kurs komunikacji interaktywnej organizowany przez CID-CNV Włoski Instytut Psychologii Komunikacyjnej – APS 1-3

Tematy szkoleń: „Etykieta dyplomatyczna”
„Etykieta na usługach urzędu – czyli obsługa oficjalnych i roboczych wizyt delegacji z UE”


Przedstawiony program szkolenia został opracowany i przygotowany przez trenera: Wojciecha F. Szymczaka i za jego zgodą został udostępniony do oferty szkolenia otwartego organizowanego przez Szkolenia PR. Wszelkie kopiowanie programu bez zgody trenera zabronione.

Back to Top