kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE Z ASERTYWNOŚCI TRENING ASERTYWNOŚCI

SZKOLENIE Z ASERTYWNOŚCI TRENING ASERTYWNOŚCI

Bycie asertywnym znaczy zachowywać się w sposób, który pozwala działać we własnym, najlepiej pojętym interesie, pozwala bronić własnych opinii bez przesadnej nerwowości, akceptować własne uczucia, nawet jeśli różnią się one od uczuć i sądów innych ludzi. Problem asertywności jest nam wszystkim „bardzo dobrze” znany. Zmagamy się z nim będąc z rodziną, przyjaciółmi, kolegami oraz z klientami. Nawet, jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, każdy z nas przeżywa chwile, w których musi, lub też powinien zachować się asertywnie. Nasza asertywność jest niejednokrotnie zdeterminowana nie tak jak często sądzimy poprzez nasze role czy status organizacyjny, ale przez indywidualną siłę i wewnętrzne przekonanie, jakie wykazujemy w tych znaczących momentach.

Zachowania asertywne często są kluczem do awansu i dobrych relacji zarówno z kolegami, przełożonymi jak i klientami. Celem szkolenia z asertywności trening asertywności jest podniesienie świadomości uczestników na temat ich asertywnych zachowań, rozwijanie ich umiejętności w tym kierunku a także rozpoznanie indywidualnych silnych i słabych stron

CELE SZKOLENIA Z ASERTYWNOŚCI TRENING ASERTYWNOŚCI

 • Analiza własnych postaw w kontekście: ja – firma – zespół.
 • Rozwinięcie umiejętności zachowań asertywnych.
 • Stworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli odkrywać własny preferowany styl zachowania się w sytuacjach trudnych analizując swoje błędy i poznając silne strony.
 • Zainspirowanie uczestników do rozwoju osobistego.
 • Wzrost elastyczności w kontaktach interpersonalnych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Szkolenie realizujemy także w wersji anglojęzycznej 

REZULTATY DLA UCZESTNIKÓW

 • Dbanie o „własne interesy” w harmonii z otoczeniem – postawa wygrana-wygrana.
 • Codzienne posługiwanie się informacją zwrotną.
 • Właściwa ocena problemów, ludzi i relacji.
 • Rozpoznawanie i umiejętne reagowanie na „gry” międzyludzkie.
 • Zaangażowanie się w codzienną pracę nad (rozwojem) poczuciem własnej wartości.
 • Rozpoznawanie manipulacji i odpowiednie reagowanie na nią.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 • Model postaw: nastawienie do świata, nastawienie do siebie i swojego życia.
 • Unikanie, agresja, akomodacja, asertywność – czym różnią się zachowania asertywne od zachowań nieasertywnych.
 • Korzyści wynikające z zachowań asertywnych.
 • Różnica pomiędzy postawą asertywną a agresywną.
 • Analiza transakcyjna.
 • Asertywność – mowa, postawa, przekonania.
 • Asertywność w komunikacji niewerbalnej.
 • Jak rozpoznawać zachowanie asertywne?
 • Co charakteryzuje ludzi asertywnych?
 • Informacja zwrotna.
 • Procedura stopniowania reakcji.
 • Zachowania asertywne w kontaktach z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Wewnętrzny autorytet, samoocena i odpowiedzialność a asertywność.
 • Jak nie ulegać naciskom i manipulacjom psychologicznym i emocjonalnym?
 • Umiejętność asertywnej odmowy.
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Konstruktywne reagowanie na krytykę.
 • Przestrzeń osobista – umiejętność stawiania barier.
 • Egzekwowanie praw swoich i firmy.

 

Back to Top