kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

ZARZĄDZANIE SOBĄ

Program szkolenia ZARZĄDZANIE SOBĄ, CZYLI MISTRZOSTWO OSOBISTE

Celem szkolenia
jest przedstawienie koncepcji mistrzostwa osobistego, czyli jak zarządzać sobą co w znacznym stopniu, by przyczynić się do wzrostu poczucia własnej wartości oraz do bycia bardziej skutecznym i bycie konkurencyjnym pracownikiem na rynku.Uczestnicy szkolenia:

 • Przećwiczą stawianie sobie realnych i mierzalnych celów.
 • Przypomną sobie siatkę Eisenhowera i dylematu WAŻNE – PILNE.
 • Określą swoją osobistą drogę: strategię dojścia, motywowanie się do działania.
 • Przyjrzą się planowi rozwoju osobistego, by choć w zarysie naszkicować jego zręby.
 • Opracują własne narzędzie w zarządzaniu sobą dostosowane do swoich potrzeb.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne


Program szkolenia

1. Autodiagnoza, czyli gdzie teraz jestem

 • definiowanie obszarów sukcesu zawodowego i osobistego
 • określenie sfery, które są dla mnie ważne
 • priorytety życiowe – gdzie warto inwestować?

2. Planowanie osobiste i zawodowe

 • określanie celów i ich specyfikacja
 • zasady wyboru – ważne, pilne
 • siatka celów i zastosowanie do analizy celów zawodowych i osobistych
 • określanie poziomu ryzyka celów

3. Funkcjonowanie w środowisku

 • model motywacji wg A. Masłowa
 • poziomy logiczne Roberta Dilts’a
 • indywidualna analiza własnego otoczenia
 • nawyki skutecznego działania
 • wykorzystanie doświadczeń wg B. Tracy

4. Analiza własnych zasobów

 • czym dysponujemy – analiza zasobów
 • mocne strony i sposoby pracowania nad nimi
 • zagrożenia – graniczenia dla rozwoju z tego wynikające
 • programy poznawcze i ich wykorzystanie w rozwoju

5. Indywidualny plan rozwojowy

 • Po co? – cel własnego rozwoju (wizja)
 • Kto? – kto, lub co może pomóc w realizacji własnego rozwoju
 • Kiedy? – terminy i ich konsekwentne pilnowanie
 • Jak? – jaka strategia będzie najskuteczniejsza
 • stworzenie indywidualnego planu rozwoju rozpisanego na zadania i czas realizacji

Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje.


Trener prowadzący szkolenie:

Wojciech F. Szymczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów pracując przez trzy lata dla pięciu rządów (od rządu T. Mazowieckiego do rządu H, Suchockiej włącznie). Następnie (1992 – 1998) działalność kupiecka. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania.

Prowadzi zajęcia dla agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, firm biznesowych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia w programie dla Policji Dolnego Śląska z zarządzania sytuacją kryzysową (program UE Wrocław).

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oparty na bazie standardów The Chartered Institute of Personnel and Development oraz Certyfikat Doradcy i Asesora w międzynarodowym procesie rozwoju trenerów. Inne certyfikaty: ACTION LEARNING SET Advisor oraz International Coach ICC.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania oraz członek International Coaching Community.

W swoich programach szkoleniowych umieszcza moduły z etykiety dot. zachowań biznesowych, negocjacji, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Autor artykułów z dziedziny savoir-vivre, udział jako ekspert w 3-odcinkowym cyklu audycji dot. etykiety w biznesie (stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań) w telewizji Polonia 1 w 2001 roku, indywidualny doradca menedżerów z dziedziny kreowania wizerunku i etykiety. Był ekspertem radiowej agencji reklamowej z dziadziny etykiety projektując kampanię reklamową opartą o znajomość savoir-vivre. Komentował zasady etykiety m. in. w TVN i dla stacji Canal plus. Prowadzi specjalne pokazy z parzenia i podawania kawy, herbaty oraz zasad degustacji win.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP oraz Intensywny kurs komunikacji interaktywnej organizowany przez CID-CNV Włoski Instytut Psychologii Komunikacyjnej – APS 1-3

Back to Top