kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

SZKOLENIE SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W FIRMIE

PRAKTYKA W NEGOCJACJACH

Szkolenie prowadzone przez trenera który od blisko 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji windykacyjnych. Działania rozwojowe które prowadził skutkowały 70% spadkiem długotrwale przeterminowanych należności.

Trener łączy w sobie praktykę zdobytą podczas wieloletniej pracy w korporacji oraz solidną wiedzę merytoryczną z zakresu gier psychologicznych jakie prowadzą dłużnicy oraz praktycznych narzędzi negocjacyjnych.

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu tak, aby każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia nowopoznanych narzędzi i ten sposób podniósł swoją skuteczność.

Nowe narzędzia zachęcają do bardziej wydajnej pracy i wpływają na motywację pracowników.

Cele szkoleniowe SZKOLENIE SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie działania prewencyjne mogą podjąć żeby zminimalizować prawdopodobieństwo występowania zaległości .
 • Poznają sposoby rozróżniania dłużników i dopasowywania do nich skutecznych narzędzi.
 • Dowiedzą się jakie gry psychologiczne prowadzą dłużnicy i co dzięki temu zyskują.
 • Poznają techniki zapobiegania grom psychologicznym.
 • Będą wiedzieć jakie rodzaje sankcji mogą zastosować.
 • Dowiedzą się, które narzędzia wywierania wpływu są skuteczne, oraz będą wiedzieć w jaki sposób utrzymać wysoki poziom relacji z klientem i jednocześnie zwiększać swoją skuteczność negocjacyjną.

Umiejętności

 • Uczestnicy nauczą się prowadzić negocjacje oparte na rozbrajaniu gier psychologicznych i koncentracji na celu.
 • Będą potrafili stosować odpowiednie sankcje i skutecznie je zapowiedzieć.
 • Nauczą się wywierać wpływ na klientów poprzez stosowanie perswazji.
 • Nabędą umiejętności zwiększania skuteczności w negocjacjach windykacyjnych i jednocześnie będą potrafili utrzymać wysoki poziom relacji z klientem.

Postawa

 • Uczestnicy zrozumieją jak ważny jest etap przygotowanie do negocjacji.
 • Poznają różnice pomiędzy postawą uległą, agresywną a asertywną.
 • Będą rozumieli dlaczego dłużnik stosuje gry psychologiczne i będą potrafili skutecznie im przeciwdziałać

Program SZKOLENIE SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • Działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu zaległości.
 • Rodzaje dłużników (pechowcy, gracze, oszuści) jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować?
 • Sposoby prowadzenia rozmów windykacyjnych w zależności od typu zaległości i typologii klienta. (ćwiczenia praktyczne).
 • Relacje w negocjacjach. Jak utrzymać wysoki poziom relacji pomimo trudnych negocjacji?
 • Sposoby rozbrajania gier psychologicznych.
 • Sankcje, ich podział, skuteczność oraz sposób ich zapowiadania.
 • Perswazja i reguły wywierania wpływu na dłużnika (huśtawka emocjonalna, zdania inwazyjne, lęk, strach).
 • Ćwiczenia praktyczne (trudne sytuacje przedstawiane przez uczestników).

 

Back to Top