kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE

Program szkolenia ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE

Współczesny menedżer charakteryzuje się dużą skutecznością działania. By być skutecznym trzeba analizować sytuacje, wybierać rzeczy najważniejsze i wykorzystując czas, jaki mamy do dyspozycji.

 

Celem szkolenia jest:

 • Uświadomienie roli zmian dla siebie, zespołu i całej organizacji
 • Zapoznanie się z mechanizmami i zjawiskami występującymi w zmianie
 • Poznanie modelu procesu zmiany
 • Doskonalenie indywidualnych umiejętności stosowanych w sytuacji zmiany:
  – rozwiązywania różnych konfliktów
  – wywierania wpływu przy przekonywaniu podwładnych do zmian
  – prowadzenia trudnych rozmów menedżerskich
  – motywowania i inspirowania podwładnych
 • Doskonalenie umiejętności wspierania podwładnych przy przechodzeniu przez zmiany
 • Zwiększenie efektywności kierowania zespołem w obliczu zmiany

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim średniej i wyższej kadrze zarządzającej

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne


Program szkolenia

1. Firma w dynamicznym otoczeniu

 • przyczyny zmian w organizacji
 • zmiana jako szansa i zagrożenie
 • zmiana jako stały aspekt funkcjonowania organizacji
 • płaszczyzny procesu zmian – indywidualna, zespołowa, organizacyjna

2. Cztery fazy przechodzenia przez zmianę

 • zaprzeczanie czyli udawanie, że nic się nie stało
 • opór – masz do niego prawo
 • eksperymentowanie – szukanie swego miejsca w nowej rzeczywistości
 • zaangażowanie – utrwalanie nowych zachowań i działań

3. Budowanie poczucia własnej wartości w procesie zmiany

 • strategie budowania poczucia własnej wartości
 • źródła radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie zmian
 • analiza własnego potencjału

4. Osobisty plan zarządzania zmianą

 • moje mocne i słabe strony – dwubiegunowość działania
 • pozyskiwanie informacji z zewnątrz jako podstawa radzenia sobie w zmianie
 • rola informacji w zmianie – o co pytać i kogo?
 • sztuka zadawania pytań
 • rola i miejsce menedżera w zmianie

5. Kierowanie zespołem w procesie zmian

 • przeprowadzanie innych przez fazy zmiany
 • diagnozowanie i wspierająca rola menedżera
 • metody pracy z oporem, rola negocjacji
 • kierowanie zespołem w sytuacji zmiany i kryzysu
 • inspirowanie podwładnych do kreatywności i rozwoju

6. Prowadzenie wspierającej rozmowy menedżerskiej w sytuacji zmiany

 • etapy efektywnej rozmowy wspierającej
 • rola rozmowy wspierającej w procesie zmiany
 • umiejętności komunikowania zmian: empatia, aktywne słuchanie,
 • techniki komunikacyjne i perswazyjne przydatne w rozmowie o zmianach
 • konstruktywna informacja oparta na faktach,
 • wskazywanie drogi rozwojowej
 • radzenie sobie z emocjami w rozmowie o zmianach

Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje.


Trener prowadzący szkolenie:

Wojciech F. Szymczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów pracując przez trzy lata dla pięciu rządów (od rządu T. Mazowieckiego do rządu H, Suchockiej włącznie). Następnie (1992 – 1998) działalność kupiecka. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania.

Prowadzi zajęcia dla agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, firm biznesowych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia w programie dla Policji Dolnego Śląska z zarządzania sytuacją kryzysową (program UE Wrocław).

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oparty na bazie standardów The Chartered Institute of Personnel and Development oraz Certyfikat Doradcy i Asesora w międzynarodowym procesie rozwoju trenerów. Inne certyfikaty: ACTION LEARNING SET Advisor oraz International Coach ICC.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania oraz członek International Coaching Community.

W swoich programach szkoleniowych umieszcza moduły z etykiety dot. zachowań biznesowych, negocjacji, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Autor artykułów z dziedziny savoir-vivre, udział jako ekspert w 3-odcinkowym cyklu audycji dot. etykiety w biznesie (stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań) w telewizji Polonia 1 w 2001 roku, indywidualny doradca menedżerów z dziedziny kreowania wizerunku i etykiety. Był ekspertem radiowej agencji reklamowej z dziadziny etykiety projektując kampanię reklamową opartą o znajomość savoir-vivre. Komentował zasady etykiety m. in. w TVN i dla stacji Canal plus. Prowadzi specjalne pokazy z parzenia i podawania kawy, herbaty oraz zasad degustacji win.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP oraz Intensywny kurs komunikacji interaktywnej organizowany przez CID-CNV Włoski Instytut Psychologii Komunikacyjnej – APS 1-3

Back to Top