kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA szkolenia team building

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA

ZALETY GRY

• bardzo emocjonująca gra szkoleniowa z elementem presji czasu;
• gra szkoleniowa obrazuje metaforę pracy na wspólny cel;
• gra szkoleniowa wzmaga ducha zespołu;
• wzmacnia relacje w zespole;
• pomaga nowym osobom zintegrować się z zespołem;
• w zadaniu tym wszyscy są w bezpośrednim kontakcie ze sobą;
• gra angażuje wszystkich uczestników przy gromadzeniu funduszy na budowę wieży;
• końcowy efekt stanowi celebrację wspólnego wysiłku;
• gra również uczy mechanizmów rozumienia funkcjonowania biznesu i mechanizmów nim rządzących oraz ról pracowników w zespole, czego mogą doświadczyć przy realizacji wspólnych celów.

ILOŚĆ OSÓB: 10-30 osób

CZAS TRWANIA GRY: 80-90 minut + praca warsztatowa

MIEJSCE REALIZACJI: sala konferencyjna/outdoor

SESJA WNIOSKÓW I REFLEKSJI Z GRY, METODA SZKOLENIOWA: … więcej

RODZAJ AKTYWNOŚCI: umiarkowana aktywność fizyczna

WERSJE JĘZYKOWE: poland_flag_24 united_kingdom_flag_24

ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH UCZESTNIKÓW: 5000

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA

DUCH ZESPOŁU, WSPÓŁPRACA, WSPÓLNY CEL, PRESJA CZASU, ZARZĄDZANIE FINANSAMI, BUDOWANIE ZESPOŁU, PLANOWANIE, DELEGOWANIE ZADAŃ, KOMUNIKACJA W ZESPOLE, INFORMACJA ZWROTNA, PRZYWÓDZTWO, TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OPIS:

Gra szkoleniowa Wieża to autorska gra Pathways. Jest zadaniem częściowo outdoorowym i możliwa jest do zrealizowania praktycznie we wszystkich warunkach. Realizujemy także grę w przestrzeni konferencyjnej itd.

Dotychczas zrealizowaliśmy grę w wielu wariantach dla blisko 5 000 uczestników z różnych firm i instytucji w tym także w angielskiej wersji językowej.

Cel gry:

  • W tej grze uczestnicy współpracują realizując jeden wspólny cel podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy;
  • Zadaniem wszystkich grup jest zbudowanie z dostępnych materiałów jak najbardziej wysokiej i okazałej wieży;
  • Materiały budowlane do postawienia budowli są płatne. Dlatego uczestnicy gry będą musieli wygenerować odpowiednio duży zysk żeby kupić odpowiednio dużo materiałów do budowy;
  • Zarabianie pieniędzy będzie możliwe po przez korzystanie z narzędzi ściśle określonych w instrukcji zadania.

GRA SZKOLENIOWA WSPÓLNY DOM WERSJA GRY WIEŻA DLA GRUP OD 30 – 300 OSÓB … więcej

W celu dokładniejszego opisu i zastosowania naszych gier szkoleniowych zapraszamy do kontaktu: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl
GRĘ MOŻEMY TAKŻE ZAPREZENTOWAĆ W FORMIE SAMPLINGU NA SPOTKANIU Z KLIENTEM

GRA SZKOLENIOWA WIEŻA

PROBLEM

Klient chciał zbudować w swoim rozproszonym zespole umiejętność Współpracy oraz Planowania. Nie był zadowolony z poziomu współpracy w zespole, który był rozsiany między kilkoma krajami Europy.

PROPOZYCJA

Gra szkoleniowa „Wieża” to gra, która pokazuje wagę współpracy, koordynacji i realistycznego planowania. Gra Wieża jest lustrem dla takich kompetencji, jak planowanie, koordynowanie, komunikacja, budowanie relacji z klientem, motywowanie siebie i innych, współpraca.

W naszym przypadku nie zadziałała koordynacja – pracownicy rozbiegli się realizować cele pośrednie, zapominając, że celem właściwym jest zbudowanie Wieży. Zabrakło odpowiedniej komunikacji – kiedy dokładnie pracownicy mają zaraportować postępy i do kogo.

W zespole funkcjonuje duża autonomia, która nie sprawdza się w działaniach na wspólny cel. Brak realistycznego planu, dobrego zarządzania i brak określonych zasad współpracy zadecydował o porażce zespołu w tym zadaniu.

WNIOSKI

W omówieniu skupiliśmy się na kontinuum między hierarchią a autonomią, na komunikacji między jednostkami i osobami w dziale. Okazało się, że niektóre braki we współpracy dotyczą różnic interpersonalnych, a o tych porozmawialiśmy w kontekście modelu PAEI (typ Produktywny / Analityczny / Ekspresyjny / Interpersonalny)

EFEKT

Usprawniona komunikacja i zrozumienie, że czasem zarządzanie wymaga innego stylu niż autonomiczny; docenienie różnorodności i nauczenie się mówienia „innym językiem” niż własny.


Gra szkoleniowa – narzędzie szkoleniowe wykorzystywane przez trenerów facylitatorów w trakcie realizacji szkoleń z zakresu budowania zespołu, komunikacji w zespole itd. Gra szkoleniowa realizowana jest w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi w instrukcji zasadami gry.

Alternatywne metody szkoleniowe, gry szkoleniowe … więcej


Back to Top