kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

GRY SZKOLENIOWE GRY

GRY SZKOLENIOWE

 GRY SZKOLENIOWE GRY

GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRA SZKOLENIOWA
GRA SZKOLENIOWA
GRA SZKOLENIOWA
GRA SZKOLENIOWA
GRA SZKOLENIOWA
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY
GRY SZKOLENIOWE GRY

TK

GRY SCENARIUSZOWE

gry szkolenioweprezentacja gier szkoleniowych

PREZENTACJA GRY U KLIENTA/SAMPLING /NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE /CASE STUDY/ZASTOSOWANIE GIER SZKOLENIOWYCH

Oferujemy bezpłatną, niezobowiązującą możliwość zaprezentowania wybranych gier szkoleniowych w siedzibie klienta.

Nasz konsultant przedstawi Państwu szczegóły gry, zaprosi do udziału w skróconej wersji gry oraz pomoże dostosować grę do Państwa potrzeb szkoleniowych.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 607 684 123
mail: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl


GRY SZKOLENIOWE GRY

Nasze gry to gry, w których najważniejsza jest dbałość o transfer wiedzy pomiędzy zespołami, dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami, pokonanie pokusy wewnętrznej rywalizacji na korzyść współpracy – bowiem cel wszystkich zespołów jest wspólny.

Ważne jest również dbanie o motywację członków zespołu, ponieważ składanie elementów stanowi wyzwanie nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim intelektualne. Istotną umiejętnością jest dbanie o taką komunikację wewnątrz zespołów, aby stworzyć warunki do wyłonienia najlepszych pomysłów, zadbać o czas na testowanie rozwiązań, jasno komunikować decyzje oraz cele.

Przebieg gier szkoleniowych potraktujemy jak „lustro” codziennej pracy zespołu. Uczestnicy z naszą pomocą będą mogli „zauważyć” i opisać, to co jest wartościowe we współpracy oraz to, co przeszkadza lub jest destrukcyjne dla niej.

Gry szkoleniowe

Trenerzy (facylitatorzy) będą obserwować zachowania uczestników podczas gry i dzielić się w trakcie tej sesji swoimi obserwacjami. Trenerzy ukierunkują omówienia na wyłonienie tych postaw i zachowań, które wspierają działanie na wspólny cel, efektywną współpracę oraz branie osobistej odpowiedzialności za wyniki.

Gry szkoleniowe realizujemy od 18 lat przeszkalając w tym okresie blisko 10000 uczestników w ramach gier szkoleniowych nastawionych na rozwój umiejętności współpracy w grupie i zdolności komunikacyjnych członków zespołu oraz gier scenariuszowych gier miejskich i gier realizowanych w ramach integracji.

Nasze gry szkoleniowe doskonalą kompetencje związane z:

 • kreatywnością;
 • komunikacją;
 • współpracą;
 • zarządzaniem czasem;
 • zarządzaniem zmianą;
 • współpracą na wspólny cel;
 • planowaniem;
 • twórczym rozwiązywaniem problemów.

Szkolenia z budowania zespołu, komunikacji w zespole wykorzystujące gry szkoleniowe. Gry szkoleniowe możliwe są do realizacji w przestrzeni konferencyjnej oraz outdoorze. Proponowane gry szkoleniowe to gry, w których najważniejsza jest dbałość o transfer wiedzy pomiędzy zespołami, dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami.

Metodą  pracy podczas gry szkoleniowej jest nauka przez doświadczenie – opiera się na opisanym przez Davida Kolba pełnym cyklu uczenia się osób dorosłych.

Ćwiczenia i gry szkoleniowe są doskonałą i nowoczesną metodą rozwoju kompetencji związanych z budowaniem zespołu, komunikacją w zespole, pracą w zespole itd.

Gry szkoleniowe – narzędzie szkoleniowe wykorzystywane przez trenerów facylitatorów w trakcie realizacji szkoleń z zakresu budowania zespołu, komunikacji w zespole itd. Gry szkoleniowe realizowane są w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi w instrukcji zasadami gry.

Alternatywne metody szkoleniowe, gry szkoleniowe … więcej


Gry szkoleniowe a budowanie zespołu

Jaką wybrać odpowiednie gry szkoleniowe do potrzeb budowania naszego zespołu?

Najważniejszym krokiem przy planowaniu aktywności, gier szkoleniowych w ramach szkoleń z budowania zespołu jest przeanalizowanie z jakimi aktualnie problemami zmaga się zespół oraz zidentyfikowanie źródła tych problemów

 • Czy istnieją konflikty w zespole, które tworzą podziały?
 • Czy jest to nowy zespół, który musi się dopiero poznać?
 • Czy w zespole są osoby które koncentrują się na własnym sukcesie co może zaszkodzić w wyniku całego zespołu?
 • Jaka jest komunikacja w zespole?
 • Czy w zespole jest współpraca czy współzawodnictwo?
 • itd.

Kolejny krok w doborze gier szkoleniowych do potrzeb naszego zespołu jest upewnienie się , że proponowane gry, aktywności nie są nastawione na współzawodnictwo a na współprace – realizacje jednego wspólnego celu. Gry szkoleniowe zorientowane na konkurencje nie są dobrym sposobem na budowanie zespołu a raczej jest to dobry sposób na wszelkie podziały i sytuacje konfliktowe w zespole.

Zaplanujmy tak szkolenie aby wybrane przez nas gry szkoleniowe realizowały następujące cele:

 • pracę na wspólny cel;
 • wzmagały ducha zespołu;
 • wzmacniały relacje w zespole;
 • pomagały nowym osobom zintegrować się z zespołem;

Pamiętajmy także aby wybrane gry szkoleniowe uczyły również mechanizmów rozumienia funkcjonowania biznesu i mechanizmów nim rządzących oraz ról pracowników w zespole, czego mogą doświadczyć przy realizacji wspólnych celów.

Zapraszamy do naszej oferty: gry szkoleniowe.

W celu dokładniejszego opisu i zastosowania naszych gier szkoleniowych zapraszamy do kontaktu: krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl

Back to Top