kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

BUDOWANIE ZESPOŁU GRY SZKOLENIOWE

BUDOWANIE ZESPOŁU GRY SZKOLENIOWE I WARSZTATY

BUDOWANIE ZESPOŁU GRY SZKOLENIOWE

 

METODA

GRY SZKOLENIOWE

METODA  PRACY W TRAKCIE BUDOWANIA ZESPOŁU POPRZEZ GRY SZKOLENIOWE

Naszą metodę pracy nazywamy nauką przez doświadczenie – opiera się na opisanym przez Davida Kolba pełnym cyklu uczenia się osób dorosłych. Bazując na tym cyklu, proponujemy uczestnikom przejście przez następujące etapy procesu uczenia się:

 • działania praktyczne – zadania i ćwiczenia do wykonania w małych i dużych grupach lub indywidualnie
 • omówienia/refleksja – umożliwiające wgląd w indywidualny lub zespołowy mechanizm funkcjonowania i umożliwiające przeniesienie wniosków na grunt codziennej pracy
 • teoria – modele teoretyczne, wspierające wnioski z omówień
 • adaptacja – umożliwienie zastosowania nabytej wiedzy w kolejnych działaniach na szkoleniu i później w pracy.

GRY SZKOLENIOWE PEŁNA OFERTA GIER


CEL

GRY SZKOLENIOWE

CELE NASZYCH GIER SZKOLENIOWYCH

ZALETY

ZALETY GRY SZKOLENIOWE

 • Zadania angażują ciało, umysł i emocje; są to gry, w których najważniejsza jest dbałość o transfer wiedzy pomiędzy zespołami, dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami, pokonanie pokusy wewnętrznej rywalizacji na korzyść współpracy – bowiem cel wszystkich zespołów jest wspólny.
 • Ważne jest również dbanie o motywację członków zespołu, ponieważ składanie elementów stanowi wyzwanie nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim intelektualne. Istotną umiejętnością jest dbanie o taką komunikację wewnątrz zespołów, aby stworzyć warunki do wyłonienia najlepszych pomysłów, zadbać o czas na testowanie rozwiązań, jasno komunikować decyzje oraz cele

SESJA

SESJA WNIOSKÓW I REFLEKSJI Z GRY

 • Przebieg zadania potraktujemy jak „lustro” codziennej pracy zespołu. Uczestnicy z naszą pomocą będą mogli „zauważyć” i opisać, to co jest wartościowe we współpracy oraz to, co przeszkadza lub jest destrukcyjne dla niej.
 • Trenerzy (facylitatorzy) będą obserwować zachowania uczestników podczas gry i dzielić się w trakcie tej sesji swoimi obserwacjami.
 • Trenerzy ukierunkują omówienia na wyłonienie tych postaw i zachowań, które wspierają działanie na wspólny cel, efektywną współpracę oraz branie osobistej odpowiedzialności za wyniki.

GRY SZKOLENIOWESesję kończy podsumowanie zawierające główne obserwacje dotyczące jakości współpracy, podkreślenie najważniejszych wniosków uczestników i ich znaczenia dla codziennej pracy.

BUDOWANIE ZESPOŁU BLOG … więcej


GRY SZKOLENIOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE GIER SZKOLENIOWYCH

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE GIER SZKOLENIOWYCH

 • liczba uczestników: 0d 6-300 osób;
 • możemy w trakcie gier odwzorować strukturę firmy skali 1:1;
 • czas trwania gier: od 80 min. – kilku godzin;
 • realizacja gier także w języku angielskim;
 • miejsce realizacji gier: indoor i outdoor

KONTAKT:

KRZYSZTOF PIENIĄŻEK

tel. + 48 607 684 123

e-mail. krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl

Back to Top