kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE SZTUKA NEGOCJACJI

SZKOLENIE SZTUKA NEGOCJACJI

W negocjacjach nie ma jednego, idealnego wzorca dobrego negocjatora – ten efekt uzyskuje się zawsze poprzez sumę: wiedzy, nabytych umiejętności i indywidualnego stylu, który należy wciąż rozwijać
i doskonalić.

Dlatego też zaproponujemy uczestnikom w trakcie szkolenia Sztuka negocjacji rozwój umiejętności negocjacji, gdzie punktem wyjścia jest posiadana wiedza, umiejętności i styl. Pierwszy etap szkolenia będzie się koncentrował na dokonaniu autoanalizy własnego stylu w aspekcie, „co jest moją mocną stroną, którą powinienem rozwijać, a co mnie ogranicza, czyli co powinienem zmienić”.

Po zdefiniowaniu własnego preferowanego stylu można rozpocząć drugi etap związany z przyswajaniem wiedzy z obszaru technik negocjacji i sztuką prowadzenia negocjacji oraz umiejętnością wywierania wpływu na innych. Dzięki tak skonstruowanej dynamice zajęć każdy z uczestników będzie mógł zaadaptować dla siebie styl, który w największym stopniu odpowiada jego indywidualnym zdolnościom.

CELE SZKOLENIE SZTUKA NEGOCJACJI

 • Świadome określenie własnych predyspozycji negocjacyjnych, stworzenie mapy zachowań, wspierających i utrudniających negocjacje.
 • Poznanie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach.
 • Nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowywania się i planowania przebiegu negocjacji z uwzględnieniem sytuacji krytycznych.
 • Poznanie technik negocjacyjnych oraz zabiegów manipulacyjnych stosowanych w negocjacjach.
 • Zbudowanie świadomości i sposobów radzenia sobie z naciskami psychologicznymi i emocjonalnymi.
 • Opanowanie sztuki negocjowania między sobą a ilością zadań
  i obowiązków.
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie przez umiejętne ustalanie priorytetów.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIE SZTUKA NEGOCJACJI

 • Rola konfrontacji w negocjacji.
 • Budowanie kontaktu i relacji w negocjacji.
 • Rola czasu w negocjacji, jak go wykorzystywać aby pracował dla nas?
 • Znaczenie umiejętności psychospołecznych w negocjacji.
 • Komunikacja w negocjacji – kontekst i detale.
 • Metody wywierania wpływu na innych K. Nęcki.
 • Manipulacje w negocjacji.
 • Jak nie ulegać naciskom psychologicznym i emocjonalnym.
 • Jak wywierać wpływ na innych.
 • Rozpoznawanie siły i słabości negocjatora drugiej strony.
 • Profesjonalne przygotowanie się i zaplanowanie przebiegu negocjacji z uwzględnieniem sytuacji krytycznych.
 • Wypracowanie pozycji do negocjacji.
 • Sytuacje zaskakujące jako manipulacja.
 • Techniki negocjacji, a wywieranie wpływu – jasna wizja celu, ustalanie priorytetów, plan realizacji, gotowość jego zmiany.
 • Postawy negocjacyjne
 • Przetarg pozycyjny.
 • Tempo negocjacji.
 • Impas w negocjacjach.
 • Rodzaje negocjacji.
 • Priorytety w zarządzaniu sobą w czasie.

Metodologia szkolenie Sztuka negocjacji

W trakcie szkolenia pracujemy następującymi metodami:

 • Zadanie negocjacyjne w trakcie, którego uczestnicy będą musieli się wykazać umiejętnościami negocjacyjnymi
 • Informacja zwrotna udzielana przez trenerów oraz uczestników, której elementem finalnym będzie stworzenie mapy, swoich mocnych stron oraz ograniczeń w negocjacjach
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Ćwiczenie i sesja video, prowadzenie negocjacji z wybranym i opisanym przez uczestników typem klienta
 • Ćwiczenia z negocjacji – uczestnicy prowadzą między sobą negocjacje. Po ćwiczeniu każdy z uczestników otrzymuje informację zwrotną dotyczącą mocnych
  i słabych stron „negocjatora”.
 • Tworzenie planu działania dotyczące kompetencji i umiejętności związanych z zarządzaniem czasem i negocjacjami, które będą rozwijać po szkoleniu.
Back to Top