kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SZKOLENIE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

SZKOLENIE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

  • W proponowanym programie szkolenia bierzemy pod uwagę 3 poziomy oddziaływania stresu.
  • Są to obszary, które pod wpływem działania czynników stresowych ulegają modyfikacji, zaburzeniu, obniżeniu efektywności działania.
  • Najbardziej podstawowym poziomem  jest indywidualne doświadczenie stresu. To od jednostki zależy, czy dana sytuacja nabierze znaczenia zagrażającego, przeciążającego, stresującego.
  • To, w jaki sposób jednostka poradzi sobie ze stresem determinuje pozostałe poziomy jej funkcjonowania w świecie– zarówno społeczny jak i organizacyjny
  • W programie szkolenia Radzenie sobie ze stresem skupiliśmy się przede wszystkim na poziomie indywidualnym.
  • Naszym pomysłem na program jest aby uczestnicy skorzystali przede wszystkim osobiście.
  • Ich satysfakcja, umiejętności jakie zyskają,  i w efekcie zmniejszenie poziomu stresu wpłynie na pewno na ich sposób funkcjonowania w organizacji.
  • Sam warsztat będzie prowadzony tak by był bardzo pozytywnym doświadczeniem relaksu, „zadbania o siebie”  a jednocześnie nauką i refleksją.

CELE SZKOLENIE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

  • Uświadomienie sobie, które spośród czynników, jakich doświadczam w życiu, oddziałują nam mnie jako stresory (mają dla mnie wartość stresogenną) oraz wiedza na temat rodzajów stresorów (ich potencjalnych źródeł)
  • Zwiększenie świadomości siebie, jako osoby doświadczającej stresu: gotowości psychofizycznej, indywidualnych predyspozycji do doświadczania stresu.
  • Praca na przekonaniach dotyczących stresu, wypoczynku, profilaktyki antystresowej oraz przekonaniach dotyczących własnej osoby
  • Poznanie specyfiki reakcji stresowej: rozróżnienia między stresem pozytywnym i negatywnym. Diagnoza swojej osoby na wykresie stresu (faza alarmowa, adaptacji czy wyczerpania)
  • Określenie swojego sposobu reagowania w sytuacji stresowej: na poziomie reakcji fizjologicznej, emocjonalnej, wydolności poznawczej (myśli, przekonania) oraz przez pryzmat specyficznych zachowań, które pojawiają się w takiej sytuacji
  • Poznanie i doświadczenie sposobów (radzenie sobie ze stresem na wszystkich poziomach -praca z ciałem, emocjami, wzorcami zachowań czy przekonaniami na temat stresu)
  • Poznanie specyfiki konfliktu – przebiegu jak i przyczyn powstawania – oraz budowanie umiejętności zarówno zapobiegania konfliktom jak i wykorzystania ich w procesie budowania relacji
  • Umiejętność posługiwania się informacją zwrotną jako narzędziem budowania relacji
  • Budowanie świadomości swojego wpływu na otaczającą rzeczywistość poprzez określanie obszarów wpływu, jego potencjalnych granic (i radzenia sobie z nimi)
  • Poznanie i doświadczenie na sobie różnych technik radzenia sobie ze stresem. Tak by uczestnicy mogli wybrać dla siebie tą najbardziej dla nich naturalną
  • Poznanie technik komunikacyjnych minimalizujących stres w miejscu pracy
  • Odpoczynek, relaks, inspirujące doświadczenie , które pchnie uczestników do dalszej pracy nad własnym stresem
  • Rewizja własnych przekonaniach dotyczących stresu, wypoczynku, profilaktyki antystresowej oraz przekonań dotyczących własnej osoby
  • Uświadomienie, które spośród czynników, jakich doświadczam w życiu, oddziałują na mnie jako stresory
  • Poznanie specyfiki reakcji stresowej: rozróżnienia między stresem pozytywnym i negatywnym. Diagnoza swojej osoby na wykresie stresu (faza alarmowa, adaptacji czy wyczerpania)
  • Określenie swojego sposobu reagowania w sytuacji stresowej: na poziomie reakcji fizjologicznej, emocjonalnej, wydolności poznawczej (myśli, przekonania) oraz przez pryzmat specyficznych zachowań, które pojawiają się w takiej sytuacji

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

  • Fizycznie: praca z ciałem, dieta, relaksacja
  • Emocjonalnie: diagnoza i kontrola emocji
  • Poznawczo: przekonania, poczucie wartości, ocena kompetencji i własnych zasobów
  • Nowe wzorce zachowań, korzystanie z informacji zwrotnej

PROGRAM SZKOLENIE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

WPROWADZENIE

Prezentacja, poświęcona Teorii Stresu Seyle’go.  Uczestnicy poznają poszczególne fazy stresu, jak również dowiedzą się, w której z tych faz najlepiej działać. Trener omówi również fizjologiczne objawy stresy oraz kategorie poszczególnych stresorów.

CZĘŚĆ PIERWSZA SZKOLENIE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: BODY WORK , ĆWICZENIE TAI CHI Z KIJKAMI BAMBUSOWYMI:

Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze podgrupy. Każda grupa otrzyma kije bambusowe, którymi po stworzeniu kręgu, będzie musiała „połączyć się” z osobą znajdującą się w środku, tworząc „jedno ciało”(przez połączenie konkretnie wskazanych punktów). Dodatkowym utrudnieniem będzie  to, iż uczestnicy będą mogli podtrzymywać kij tylko jednym palcem.

Utrzymanie powstałej konstrukcji, która z pozoru nie wydaje się skomplikowana, będzie  wymagało uświadomienia sobie odruchów w sytuacji stresowej jak i ich kontroli, wzajemnego słuchania się, koncentracji – będzie więc dotykało wszystkich aspektów działania sytuacji stresowej. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone dla każdej osoby.

To ćwiczenie wzięte ze sztuk walki daje żywe doświadczenie uczestnikom, którzy odkrywają jak ważny jest: praca z oddechem i rozluźnienie.

CZĘŚĆ DRUGA SZKOLENIE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: PEAK PERFORMANCE PROGRAMMING – Ćwiczenie  „Jak gdyby” – strategia zaczerpnięta z psychologii sportu.

Uczestnicy będą pracowali w grupach, w których omówią z trenerem doświadczenie: co im pomagało na poziomie pracy z ciałem i na poziomie współpracy we wspólnym działaniu. Następnie trener wyjaśnia teorię techniki przedstartowej, zaczerpniętej z psychologii sportu.

Często bowiem przyczyną niepowodzeń w radzeniu sobie ze stresem jest budowanie negatywnego obrazu i porażki. Trener przedstawi w  jaki sposób buduje się tzw. PEAK PERFORMANCE czyli obraz sukcesu i w jaki sposób trenować.

Ćwiczenie polega na programowaniu działania „jak gdyby” już ono się udało.

W myśl podstawowej zasady neurofizjologii: Nasz mózg reaguje tak samo na zdarzenia rzeczywiste, jak wyobrażone. Warto więc trenować umysł, w przewidywaniu pozytywnych rezultatów.

CZĘŚĆ TRZECIA  Relax grupowy.

Trener przez mikrofon na tle relaksującej muzyki rozluźnia i podsumowuje wnioski
z doświadczeń.

Dodatkowo poszczególne cześć wymienione powyżej mogą być przeplatane warsztatem edukacyjnym i psychologicznym pod tytułem: TWOJA STRATEGIA STRESU, TWOJA STRATEGIA RELAKSU

  • Zarządzanie emocjami
  • Komunikacja w stresie
  • Świadomość siebie
  • Przekonania
  • Ćwiczenia fizyczne do wykonania w biurze

Zakres warsztatu:

  • Metody Feldenkraisa – ćwiczenia na zmęczone oczy, kark i lędźwia – czyli jak pozbyć się napięcia związanego z siedzącym trybem życia oraz pracą przy komputerze
  • Masaż i automasaż w biurze – jak wykorzystać przerwę w pracy  na „small talk” z ciałem
  • Trening Autogenny Schultz’a i Metoda Release- dwa różne sposoby na to samo- czyli jak pozbyć się stresu z napiętych partii mięśniowych za pomocą „nasilenia” lub „odpuszczenia„
  • Za pomocą prostych technik NLP (Neurolingwistyczne Programowanie) dowiesz się jak w atmosferze zabawy oddziaływać szybko na swoje zmysły tak aby Twoje ciało zrelaksowało się.
  • Każdy ma swoją Strategie Stresu i adekwatną Strategie Relaksu, rozłożymy je na części składowe, tak aby zwiększyć świadomość tego co dzieje się z Tobą w chwili stresu…, jakie masz myśli, co czujesz, jak reagujesz
  • Strategia posiada tzw. warunek konieczny- czyli taki, bez którego nie zrelaksujesz się skutecznie. Uczestnicy dowiedzą się co naprawdę każdego z nich wprowadza w stan koncentracji, relaksu, ożywczej energii to możesz naprawdę szybko odzyskać wpływ na swoje samopoczucie w pracy, w domu i w ogóle w życiu.
  • Przeżywanie i wyrażanie emocji na podstawie Non Violent Communications wg Marshala B. Rosenberga
  • Słuchanie na 110%, empatia, bycie autentycznym, korzystanie z informacji zwrotnej

 

Back to Top