kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

ZEBRANIA I NARADY

Program szkolenia ZEBRANIA I NARADY – Metody skutecznych zebrań

W opinii menedżerów i kierowników, zebrania i narady są jednym z najbardziej czasochłonnych czynności w firmach. Straty bezproduktywnego czasu są nieodwracalne. Spotkania zaplanowane na 20 minut trwają po dwie godziny.
Celem treningu jest poznanie metodyki prowadzenia skutecznych spotkań w aspekcie psychologii zebrań, usprawnienia komunikacji w zespole oraz skrócenia czasu spotkań do niezbędnego minimum. Uczestnicy po szkoleniu:

 • wyliczą koszty nieefektywnych narad w firmie,
 • uświadomią sobie korzyści dla firmy ze zmiany sposobu prowadzenia zebrań,
 • sprawdzą w praktyce zasady prowadzenia zebrań,
 • opracują własne plany zebrań, odpraw i narad.

Korzyści dla uczestnika

 • zapozna się z typologią oraz dynamiką zebrań.
 • przećwiczy komunikowania się perswazyjnego z uwzględnieniem specyfiki firmy i charakteru prowadzonych spotkań.
 • zanalizuje własne zebrania firmowe pod kątem wzrostu efektywności.
 • przećwiczy zwroty retoryczne i perswazyjne potrzebne do skutecznego prowadzenia zebrań (pytania, parafrazy, asertywne wyrażanie się)
 • sprawdzi w symulacji zebrania własne umiejętności – warsztat zebraniowy z wykorzystaniem formy inscenizacji zebrania do ćwiczenia trudnych sytuacji oraz różnych typów uczestników zebrania.
 • Opracuje razem z innymi uczestnikami firmowe plany zebrań i odpraw.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim średniej i wyższej kadrze zarządzającej

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne


Program szkolenia

1. Poznanie dynamiki spotkań i zasady zachowania się grupy w czasie zebrań

 • czynniki psychologiczne funkcjonowania w grupie
 • motywacja pracowników do uczestniczenia w zebraniach
 • proces grupowy w podczas zebrania

2. Proces przygotowania zebrania

 • typologia zebrań i zależności decyzyjne w firmie
 • konieczność zebrań – zastosowanie typów zebrań w zależności od sytuacji
 • logistyka zebrania: czas, terminy i uczestnicy
 • miejsce zebrania: sala, otoczenie, wyposażenie
 • informowanie o zebraniu: czas, celowość, obecność

3. Przewodzenie zebrania

 • dobór osoby: predyspozycje psychologiczne i merytoryczne
 • techniki perswazyjne (zadawania pytań, parafraza)
 • panowanie nad emocjami podczas kontrowersyjnych spraw
 • aktywne kierowanie zebraniem
 • techniki twórczego myślenia wykorzystywane podczas zebrania
 • umiejętności facylitacji prowadzącego zebranie

4. Uczestniczenie w zebraniu

 • efektywny udział: przygotowanie, skuteczne komunikowanie
 • obserwacja i monitorowanie toku zebrania, wypowiedzi
 • notatki i sprawozdania z zebrań

Metodologia szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod takich jak: wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, studium przypadku (case study), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje.


Trener prowadzący szkolenie:

Wojciech F. Szymczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów pracując przez trzy lata dla pięciu rządów (od rządu T. Mazowieckiego do rządu H, Suchockiej włącznie). Następnie (1992 – 1998) działalność kupiecka. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania.

Prowadzi zajęcia dla agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, firm biznesowych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia w programie dla Policji Dolnego Śląska z zarządzania sytuacją kryzysową (program UE Wrocław).

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oparty na bazie standardów The Chartered Institute of Personnel and Development oraz Certyfikat Doradcy i Asesora w międzynarodowym procesie rozwoju trenerów. Inne certyfikaty: ACTION LEARNING SET Advisor oraz International Coach ICC.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania oraz członek International Coaching Community.

W swoich programach szkoleniowych umieszcza moduły z etykiety dot. zachowań biznesowych, negocjacji, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Autor artykułów z dziedziny savoir-vivre, udział jako ekspert w 3-odcinkowym cyklu audycji dot. etykiety w biznesie (stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań) w telewizji Polonia 1 w 2001 roku, indywidualny doradca menedżerów z dziedziny kreowania wizerunku i etykiety. Był ekspertem radiowej agencji reklamowej z dziadziny etykiety projektując kampanię reklamową opartą o znajomość savoir-vivre. Komentował zasady etykiety m. in. w TVN i dla stacji Canal plus. Prowadzi specjalne pokazy z parzenia i podawania kawy, herbaty oraz zasad degustacji win.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP oraz Intensywny kurs komunikacji interaktywnej organizowany przez CID-CNV Włoski Instytut Psychologii Komunikacyjnej – APS 1-3

Back to Top