kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

SEKRETARIAT I RECEPCJA W FIRMIE

Program szkolenia SEKRETARIAT I RECEPCJA W ORGANIZACJI
Projekt treningu dla osób obsługujących sekretariat i recepcję.

W sekretariacie czy recepcji odbywa się najczęściej pierwszy kontakt z Klientem: kontakt telefoniczny, wizyta bezpośrednia. Budowanie właściwego wizerunku działań organizacji rozpoczyna się w sekretariacie, który jest ambasadorem firmy.
Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych zasad funkcjonowania sekretariatu i recepcji, a w szczególności: pierwszego kontaktu z klientem (telefon, e-mail, wizyta osobista), obsługa gości organizacji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Uczestniczki i uczestnicy podczas szkolenia:

 • Zapoznają się z głównymi zasadami obsługi telefonicznej sekretariatu,
 • przećwiczą różne sytuacje związane z obsługą klientów i gości w organizacji,
 • poznają zasady skutecznej komunikacji z kierownikami i innymi pracownikami,
 • zapoznają się z zasadami savoir-vivre w pracy sekretariatu,
 • praktycznie przećwiczą różne sytuacje komunikacyjne

O szkoleniu

Termin szkolenia otwartego:

Miejsce: Warszawa

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej


Program szkolenia

1. Budowanie wizerunku osobistego i organizacji

 • znaczenie pierwszego wrażenia w budowaniu reputacji osobistej
 • budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
 • zasady oddziaływania postawą, gestykulacją, mimiką, znaczenie ubioru

2. Etykieta na usługach sekretariatu i recepcji

 • zachowanie się w różnych okolicznościach (zaproszenia, życzenia, upominki, kondolencje)
 • reguły przyjmowania interesantów oraz gości
 • powitanie, przedstawienie, tytułowanie
 • obsługa wizyt i delegacji (poczęstunki w organizacji i spotkania poza organizacją)
 • wybór lokalu, dobór menu, napoje, kwiaty, prezenty

3. Komunikacja interpersonalna oraz kontakt z klientem

  • efektywne przekazywanie informacji
  • zasady komunikacji interpersonalnej:
  • prowadzenie rozmowy

– aktywne słuchanie
– zadawanie pytań

 • podejmowanie inicjatywy w kontakcie z klientem
 • chronienie czasu pracy szefa, czyli jak dyplomatycznie „odprawić” interesanta
 • asertywność w stosunku do szefów, innych pracowników i klientów firmy

4. Wykorzystanie telefonu w pracy sekretariatu

 • efektywne prowadzenie rozmów telefonicznych
 • sposób zgłaszania się przy odbieraniu telefonu
 • strategia i technika prowadzenia rozmowy
 • walory głosu do wykorzystania (intonacja, ton, siła i modulowanie)

5. Planowanie i realizacja zadań w pracy sekretariatu

 • zarządzanie czasem pracy sekretariatu
 • sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
 • wybór priorytetów zadań – sprawy ważne i pilne
 • rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
 • zasady udzielania informacji

6. Podstawowe relacje pracy

 • z kim współpracuje i komu podlega
 • kto jest moim klientem – o kliencie wewnętrznym
 • najlepsze i najtrudniejsze relacje – co i jak robić inaczej
 • na co mam wpływ a na co nie mam wpływu i jak się wtedy zachować?

Trener prowadzący szkolenia

Wojciech F. Szymczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów pracując przez trzy lata dla pięciu rządów (od rządu T. Mazowieckiego do rządu H, Suchockiej włącznie). Następnie (1992 – 1998) działalność kupiecka. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania.

Prowadzi zajęcia dla agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, firm biznesowych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia w programie dla Policji Dolnego Śląska z zarządzania sytuacją kryzysową (program UE Wrocław).

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oparty na bazie standardów The Chartered Institute of Personnel and Development oraz Certyfikat Doradcy i Asesora w międzynarodowym procesie rozwoju trenerów. Inne certyfikaty: ACTION LEARNING SET Advisor oraz International Coach ICC.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania oraz członek International Coaching Community.

W swoich programach szkoleniowych umieszcza moduły z etykiety dot. zachowań biznesowych, negocjacji, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Autor artykułów z dziedziny savoir-vivre, udział jako ekspert w 3-odcinkowym cyklu audycji dot. etykiety w biznesie (stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań) w telewizji Polonia 1 w 2001 roku, indywidualny doradca menedżerów z dziedziny kreowania wizerunku i etykiety. Był ekspertem radiowej agencji reklamowej z dziadziny etykiety projektując kampanię reklamową opartą o znajomość savoir-vivre. Komentował zasady etykiety m. in. w TVN i dla stacji Canal plus. Prowadzi specjalne pokazy z parzenia i podawania kawy, herbaty oraz zasad degustacji win.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP oraz Intensywny kurs komunikacji interaktywnej organizowany przez CID-CNV Włoski Instytut Psychologii Komunikacyjnej – APS 1-3

Tematy szkoleń: „Etykieta dyplomatyczna”
„Etykieta na usługach urzędu – czyli obsługa oficjalnych i roboczych wizyt delegacji z UE”


cena za 1 uczestnika

490 zł netto 1 dzień
  • szkolenie otwarte
  • materiały szkoleniowe drukowane i na DVD
  • całodzienny catering
  • sala szkoleniowa w centrum Warszawy
  • certyfikat dla uczestnika szkolenia
  • wsparcie uczestnika po szkoleniu

cena za 2 uczestników *

690 zł netto 1 dzień
  • szkolenie otwarte
  • materiały szkoleniowe drukowane i na DVD
  • całodzienny catering
  • sala szkoleniowa w centrum Warszawy
  • certyfikat dla uczestnika szkolenia
  • wsparcie uczestnika po szkoleniu

cena za 3 uczestników *

1099 zł netto 1 dzień
  • szkolenie otwarte
  • materiały szkoleniowe drukowane i na DVD
  • całodzienny catering
  • sala szkoleniowa w centrum Warszawy
  • certyfikat dla uczestnika szkolenia
  • wsparcie uczestnika po szkoleniu

 


* uczestnicy z jednej firmy


Rejestracja na szkolenie przy pomocy formularza PDF

Prosimy wypełnij formularz zgłoszeniowy na szkolenie:
1. Pobierz formularz Kwestionariusz zgłoszeniowy
2. Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy odesłać na nr. fax 12 418 41 63
lub w formie skanu dokumentu PDF na adres:biuro@szkolenia-pr.com.pl
3. W razie pytań zadzwoń

tel. +48 607 684 123

jesteśmy do Twojej dyspozycji Płatności za szkolenie na podstawie FV w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia -informacja w formularzu zgłoszeniowym


Przedstawiony program szkolenia został opracowany i przygotowany przez trenera: Wojciecha F. Szymczaka i za jego zgodą został udostępniony do oferty szkolenia otwartego organizowanego przez Szkolenia PR. Wszelkie kopiowanie programu bez zgody trenera zabronione.

Back to Top