kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

PR W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Program szkolenia PUBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cel szkolenia:
Uzupełnię wiedzy i udoskonalenie umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi PR służących budowaniu profesjonalnego wizerunku urzędu, a także kształtowaniu przychylnego nastawienia opinii publicznej do działań podejmowanych przez urząd. Ponadto pozyskana wiedza umożliwi właściwą ocenę jakości informacji prasowej i użyteczności materiałów informacyjno-promocyjnych.

Korzyści ze szkolenia

Dla organizacji – urzędu:

 • Pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach służbowych reprezentując instytucję
 • Instytucja będzie postrzegana, jako organizacja mająca pracowników na wyróżniającym się poziomie

Dla uczestników:

 • Zwrócą uwagę na swój styl prezentowania się w sytuacjach służbowych
 • Nabiorą wprawy i pewności siebie w sytuacjach komunikacji z mediami
 • Poznają narzędzia przydatne przy przygotowywaniu wypowiedzi pisemnych, rozmów z dziennikarzami i/lub wystąpień przed kamerą
 • Poznają dobre praktyki wykorzystania PR w administracji publicznej

Charakter zajęć:

 • Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia – warsztatowa forma, angażowanie uczestników, realna praca z tekstami itd.
 • W trakcie ćwiczeń korzystamy z sytuacji realnych, dopasowanych do specyfiki miejsca pracy uczestników

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane specjalistom PR oraz wszystkim osobom zainteresowanym doskonaleniem umiejętności PR związanych z efektywną komunikacją z mediami w sytuacjach kryzysowych.

O szkoleniu

Termin szkolenia otwartego: …zapytaj kiedy jest zaplanowane szkolenie otwarte

Miejsce: Kraków, Warszawa

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej

Miejsce: dowolne


Program szkolenia

II dni / 16h

Dzień I

1. Pozycjonowanie wizerunkowe instytucji publicznej

 • Zakres działań PR instytucji publicznych
 • Rola wewnętrznych uwarunkowań w działaniach PR – misja, struktura organizacyjna, hierarchia służbowa
 • Definiowanie i analiza potrzeb odbiorców działań PR
 • Budowanie planu działań PR

2. Zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej jednostki administracji publicznej

 • Elementy systemu identyfikacji wizualnej
 • Wdrażanie i zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej
 • Budowanie wizerunku urzędu w Internecie
 • Korzystanie z portali społecznościowych dla celów PR

3. Działania wizerunkowe wobec klientów indywidualnych

 • Efektywne przygotowanie materiałów promocyjnych – foldery, informatory, ulotki
 • Monitorowanie poziomu obsługi klienta – standardy obsługi
 • Prezentacja urzędu w czasie seminariów, konferencji i prelekcji

Dzień II

4. Imprezy wizerunkowe jednostek administracji publicznej

 • Udział w imprezach targowych
 • Organizacja drzwi otwartych
 • Eventy jako wsparcie działań wizerunkowych instytucji

5. Budowanie relacji z mediami

 • Redagowanie różnorodnych rodzajów tekstów prasowych
 • Organizacja i prowadzenie konferencji prasowej
 • Umiejętnie zachowają się w sytuacjach związanych z kontaktami z mediami
 • Działania urzędu w codziennych kontaktach z mediami

6. Public relations w sytuacji kryzysowej

 • Poznanie roli i strategii Public Relations w sytuacjach kryzysowych
 • Diagnoza zagrożeń
 • Zasady podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych
 • Zadania PR po zakończeniu kryzysu
 • Plan postępowania działu PR w sytuacjach kryzysowych

Trener prowadzący szkolenia

URSZULA PODRAZA

Od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją – najpierw jako dziennikarz Radia Kraków, później PR manager w Instytucie Książki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Agencji Wenecja.

Jest trenerem i wykładowcą w kilku krakowskich uczelniach (m.in. UJ, UEK, WSE). Specjalizuje się w public relations instytucji publicznych, zarządzaniu kryzysem i działaniach public affairs.

Jedna z założycielek Stowarzyszenia Kraków PR, członek Rady Programowej TVP Kraków. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, a także poradnika „Współpraca z mediami”, powstałego we współpracy z IMGW, wyróżnionego nagrodą Ministra Środowiska oraz wydanej w 2009 r. książki „Kryzysowe public relations”.

Instytucje przeszkolone przez trenera: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie , Prokuratura Okręgowa Gdańsk, Sąd Okręgowy w Krakowie , Sąd Najwyższy , Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie , Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Łodzi , Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Główny Urząd Górniczy, Uniwersytet Jagielloński.

Ponad to Urszula Podraza była doradcą Wojewody Małopolskiego w zakresie kontaktów z mediami i PR w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.


Przedstawiony program szkolenia został opracowany i przygotowany przez trenera: Urszulę Podrazę i za jej zgodą został udostępniony do oferty szkolenia otwartego organizowanego przez Szkolenia PR. Wszelkie kopiowanie programu bez zgody trenera zabronione.

Back to Top