kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

TECHNIKI PERSWAZJI I WYWIERANIA WPŁYWU

Program szkolenia TECHNIKI PERSWAZJI I WYWIERANIA WPŁYWU

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wywierania wpływu, diagnozowanie rozmówcy dot. wywierania wpływu, sposoby dobierania argumentów do rozmówcy. Na szkoleniu duży akcent położony zostanie na ćwiczenie umiejętności perswazyjnych oraz argumentacyjnych


Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom.

O szkoleniu

Szkolenie zamknięte: …zapytaj o szkolenie w formie zamkniętej
Miejsce: dowolne


Program szkolenia

Bloki tematyczne szkolenia

1. Co to jest perswazja? Czynniki wywierania wpływu wg R. Cialdiniego

 • Definiowanie pojęć perswazja – wywieranie wpływu a manipulacja
 • Psychologiczne warunki komunikacji w aspekcie wywierania wpływu
 • Przykładowe czynniki wywierania wpływu wg R. Cialdiniego- Autorytet
  – Społeczne dowody słuszności
  – Zaangażowanie i konsekwencja
  – Lubienie i sympatia
  – Wzajemność
  – Niedostępność
 • Czynniki wpływające na osobę – podatność na wywieranie wpływu

2. Prawa perswazji w kontakcie z klientami

 • Czynniki wywierania wpływu pod kątem kontaktu z klientem
 • Stworzenie bazy argumentów użytecznych w czynnikach wywierania wpływu do wykorzystania w rozmowie z klientami
 • Diagnozowanie klientów dot. poszczególnych praw perswazji
 • Systemy poznawcze (metaprogramy) i ich wpływ na sposób dotarcia do osoby
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu systemów poznawczych

3. Komunikowanie niewerbalne w aspekcie wywierania wpływu

 • Kontakt bezpośredni – znaczenie w budowaniu własnego wizerunku osoby
 • Czynniki niewerbalnego wywierania wpływu
 • Proksemika i digitalizacja w procesie komunikacji
 • Dostosowanie do rozmówcy – dostrojenie

4. Siła pytań w prowadzeniu rozmowy wg naszych założeń

 • Typologia pytań – (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące, zanurzone)
 • Pytania do klientów o cel i o wartości
 • Aktywne słuchanie – wywieranie wpływu, obrona przed manipulacją
 • Metoda lejka w prowadzeniu pytaniami klienta do naszego celu
 • Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu rozmowy pytaniami

5. Techniki argumentacyjne, erystyka – sztuka prowadzenia sporów

 • Charakterystyka wybranych technik argumentacyjnych
 • Dobór technik argumentacyjnych do poszczególnych osób
 • Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu technik argumentacyjnych
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi chwytami erystycznymi
 • Ćwiczenia w stosowaniu sporów w rozmowie

 


Trener prowadzący szkolenia

Wojciech F. Szymczak – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów pracując przez trzy lata dla pięciu rządów (od rządu T. Mazowieckiego do rządu H, Suchockiej włącznie). Następnie (1992 – 1998) działalność kupiecka. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania.

Prowadzi zajęcia dla agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, firm biznesowych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia w programie dla Policji Dolnego Śląska z zarządzania sytuacją kryzysową (program UE Wrocław).

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oparty na bazie standardów The Chartered Institute of Personnel and Development oraz Certyfikat Doradcy i Asesora w międzynarodowym procesie rozwoju trenerów. Inne certyfikaty: ACTION LEARNING SET Advisor oraz International Coach ICC.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania oraz członek International Coaching Community.

W swoich programach szkoleniowych umieszcza moduły z etykiety dot. zachowań biznesowych, negocjacji, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Autor artykułów z dziedziny savoir-vivre, udział jako ekspert w 3-odcinkowym cyklu audycji dot. etykiety w biznesie (stroje biznesowe, etykieta stołu, etykieta spotkań) w telewizji Polonia 1 w 2001 roku, indywidualny doradca menedżerów z dziedziny kreowania wizerunku i etykiety. Był ekspertem radiowej agencji reklamowej z dziadziny etykiety projektując kampanię reklamową opartą o znajomość savoir-vivre. Komentował zasady etykiety m. in. w TVN i dla stacji Canal plus. Prowadzi specjalne pokazy z parzenia i podawania kawy, herbaty oraz zasad degustacji win.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP oraz Intensywny kurs komunikacji interaktywnej organizowany przez CID-CNV Włoski Instytut Psychologii Komunikacyjnej – APS 1-3


Przedstawiony program szkolenia został opracowany i przygotowany przez trenera: Wojciecha F. Szymczaka i za jego zgodą został udostępniony do oferty szkolenia otwartego organizowanego przez Szkolenia PR. Wszelkie kopiowanie programu bez zgody trenera zabronione.

Back to Top