kontakt: tel. +48 607 684 123 mail:biuro@szkolenia-pr.com.pl
Szkolenia PR, E-PR , Szkolenia Budownie Zespołu, Gry Szkoleniowe

services4Szkolenia dla urzędów, urzędników

 

 

 

 


Przede wszystkim są to szkolenie dedykowane urzędnikom administracji publicznej, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności i wymianą doświadczeń z trenerami-praktykami specjalizującymi się w szkoleniach dla urzędów oraz znający specyfikę pracy w administracji publicznej.

  • Szkolenia skierowane do kierowników administracji publicznej a także do szefów tych instytucji, którzy chcieliby zarządzać przy wykorzystaniu sprawdzonych w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań,
  • Szkolenia skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpośrednią obsługę klientów w urzędach administracji publicznej, które chciałyby się dowiedzieć w jaki sposób ułatwić sobie pracę podnosząc jednocześnie zadowolenie klientów oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze.
  • Szkolenia skierowane do osób rozpoczynających pracę w administracji publicznej w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach, które odpowiadać mają za działania z zakresu public relations lub mają takie działania wspierać, a także do szefów tych instytucji, którzy chcieliby świadomie budować wizerunek swoich instytucji przy wykorzystaniu sprawdzonych w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań.

Wszystkie szkolenia organizujemy zarówno w formie: szkolenia otwartego i szkolenia zamkniętego.

Back to Top